» » ҵ / » (html-)

Ҵ

әқә

ҟә 2005


ӘҼ

ҟԥ ҭә ԥҳә қә.

ә ԥә қәҵәқә әҩ ҽ , ӡ. ҵәәҩ қә ԥ ҟ, ә. Ԥә әә ҽ .

ԥ ҭ...

ԥӡ . . ҿ – ӡҩ ӡӡ ҟ...

ԥә ә. ӡҩӡ , ҭә қәә.

ҭ әԥ. ҳ ӡҩ: ӡ. ҟ, ҭ ӡҩ: ә.

. ԥә әә әԥ әә әԥ қәҵәқә ҽ ҟԥ ӡ.

ҟ ҟ: ҭ ҭ. .

ҵә.

1984

 

Ӡ

ҭҳ ԥ ҿ. ӡә әҩ ӡ. ҵә ә .

ә, қҭ ҵ ә ә ҟ ԥ ә . ҭ - ԥ, , ҭ. ҟ, ԥԥ ҵә, қә ԥ ԥ қәӡә.

ԥ. қә ԥ ә . ҩә, ә. «ҳ, ...» – ә ҩ.

 

қә ҵ ԥҭ әҩ ҩҭҭә, ӡ.

ҭҳ ҵ ҵ қә ҵ: ҟҭ, әқә әҩ ҵ . ә ; ҳә ҵәқә ҵԥ ә әҩӡ ҵ ә.

Ҵҟ, ҵ қә ә ҿ, ӡ. ҳ , ҳә. қә, ҵқә ә ҵ, ӡ ә ҵ ӡ.

ҵ ҿҭ ҭ ӡ ҟ . ӡ ә ҟә ҩ, ҽ – ҟә. әҭ ҩ ҽ, ә ә қә, ҟә ҵқә ҵә қә . ә : қә ҟә ҭә .

ә, ҟ, ҽԥ: ҭ ҭӡ ҟқә ҿ ҟә , әҩ ҷҷ ҭ. қә . қә қә ҭ ҳ ҽ, ҳ қә ҳқә ә ҳә.

ҭҳ ҩ-ҭ : ҭ ҭ, ԥ ҟ. ҭ ҳә ә ҵә. ҵәәә әә ә, ԥ ӡ, ҭҿ, ҭԥ ҿ ҽ ә.

- ԥҭ ӡ ҷә . ә, ә, ҟ?! ԥ ӡә ҵ. ә, , ӡ.

қ ә, ҭ ҟ ҭӡ. ә : ԥҭ – ӡ ҵә әқә ҩ . әҩ ҵԥ. ӡҟә ҭ ҵ ...

 

ҭҳ ҭ ҟ. Ҩԥ әҷә . ҩ. қә, ҽҵ ԥ. қә , ҳ әҟ, ҵҟ ӡ ә. әҩ ҵә ә ә ә ҭ.

ӡ әә ә. ә ҵ, . ӡ ҵ, әҩ ҵԥ. , .

ӡ ҳ-ҳ . ҭԥ . қә ҭ .

1983

 

ҽә.

ӡ ҭ, ԥ ҭә ҳ.

ҭӡ. ә... ӡӡ ә.

ԥ ҭә. – . ӡҩ қә әә ҭ ҵ.

1985

 

Ҵ Ҽ...

-қә ӡ ӡ: . әҭ ԥ ԥә – қҿ ԥ ӷ.

ҵәӡ . -ҭ, ҩә-қәә – ҷҩ ҭ. ҟ ӡӷ ҵәә. әҭқә ҭԥ, ԥ ә .

... ҵ ҽ.

ԥ. ҳә ԥҳә ҿ ҟ, ҽ ԥҳә .

ә ҭ , ... ҵ ҽ.

ҳә. ӷ ԥ , ҽ ӡ, ҵҩ ԥәқә ҿә ... ә-әә, қԥ ҟә қәҳ. әԥ ҩ қә . әҩ ҵԥ ҳ ԥә ӡә ҳ, , ԥ ӡ . ԥ ҭ ӷ ԥ ҭҵ, ԥҽ ҽԥ , ә әә ҳ. әҵ әқәԥқә ҟә қә...

ҳә, ҭ ӡә ӡ . ҩә, ҭә, әҩ ԥ, ӡә ҩ . ҭ. ә ҭ , , ә...

ӡӷ ҵәә... ә, ҭәқә ҿԥ, ҳә ҩ ҿ. , ә қә ә.

, ҳә, ә... ҵ ҽ.

қҿ ԥ ӷ. ҵ қәә, ҭ ӡ ә ҭ ҭ.

1985

 

Ҵ

ԤԤ

. ӡӡ әҭ- ҭәҟ ә. ҵә .

ә ԥӡ . әҟә ҟәҵә әәә, ԥәә ԥ, әҩԥә қә ҭ.

ԥԥ! ә, ԥ ӡ ҵәҩҵә . ԥқә ԥ ҵәәҩқә ԥ ҟ, әҭ ԥӡ қәә. ә ҽ, әҳәԥ қәԥ , әҭ ҟ - ҩ ҳҳ ҭ. , қә, ҵқә, – ә ҭ.

ԥԥ ӡ, ӡ; әӷ, қәә .

ҵәҭ – ҵ ӡӡ – ԥԥ ԥ.

ҵәә – ӡҭ ҭә .

1983

 

Ҵ

Ҽ ә ҭә, ҭә ҳә қәҵә ҭӡқә ҭ ҩ. ҩ ҭҭәӡ ҟ, ҷә ҩ, ҵ ҳәә ҟә ҭ.

ԥ ҭӡ ҽҵҳә , ҿ- ҳә ә ә ҭ. ҿ – ҟәҵӡә, ԥ ӡә; ҳәқә ҵә ә ԥ ҭ, ԥ ҩ; ә , әҭ әқәҵ... ԥ қә қә, әқә, ҵәқә, ԥҭқә ԥ ҟә, қәҟ ә. - ҟ, әә ҩ, ӡ ҵ қә ԥ ҳәқә ҽқә, ҿқә әӡӡ ҵә, қә ҳә ә ԥ. ҭԥ, ҟә-ҟәҳә ҵ ; ҵәҟ ҽ, ҩԥ ҳәҭқә ҵә әӡӡ: - ҳҳ қәӡ , қәқә , әқә әә ә қәҭә. ӡ ҳә ә ӡ ҵә.

ә , ӷ ҟҵ ҳә ҳәқә ԥ.

– , – ҿ , – ҭ ҟ ҟӡ, әқә ҭә ӡ. ҟә, ҭ ԥ.

ҩ. ҭӡ ԥ әҭ ә , ҵҩә ҩҳә; ә- ққӡ ҩ ԥ ҩ. ә қә, , әә , ԥ ӡ ҳә, ҳ ҵә, -ԥ ҿ.

ҩ, қәқә ԥ, қә , ҟ-ҟ ә ә; ԥҩ қә әәқә ҵ, ҭ ҭә ԥӡҵ ԥҭԥҭ ә ҳә. ә ; ҵә, ӷӡқә ҿ ; әҽ ... ҳҩ қә ҭ қәԥ, ә, ә ҵҟ ә . ә ҵ ҩҵ қә ԥ, қә ҭԥә ҟӡ ҵҳә, ԥә ԥ қә ҩҵ. ҭ әқәҵ; ҵҩә қәӡ, ҭә ҭә.

, , ҵҩә ҩ ә , ҭӡ ҽӡ ҵҟ . Ҩԥ ҳ ҿ ҳәҭқә.

ҭ ә , ҽ әԥҩ ԥҭәә ҩҳ. Ҩ ҟәә , ҳ ҟ әҭ, қә.

ҳ ҳәә ҩҵҟ, ҭԥ ҭә ә ԥ ҩ. ҵәҟ ҩ...

– ҭ, ҵ, – ҳә ҵәә...

ԥә ҵ ә ҟҵ, әҭ , ҩә ҟ ԥқә ҵ, ә , ӡ ҭ ҿҵ ҭҵ. ҟә, ҵә ҭ ҵ. ! ҳ ҟ.

ҽӡә ҿ ҭә әә ӡ ҳә ҟ ; қә -ә ә ҳ. ҩ ҿԥ. «, ҳ?!» – ҳә ҳӡ ҟ қә. ӡә, ҭә-ҭә, ҟ ԥ-әԥ . ҵ ҭ ҿ ҭ, әә , ҟәӡ ҽқә.

ҵ, ә . ә ә ҳә, ҩ ҿ ҟ ҳә ӷҩҳә ә қә, ԥ қә ҿә.

– ҭ !!! – әҵ, ԥқә ҿҿ ҵ.

ҵә қә ҭ ҵ әӷ ӡҟә. , ӡ ӡәӡә, ҿ ҭә , ҩә-ә, қә ә, ҵ ҭҳә. ҳә ҭ, ҟ қәҳәә ҽҳәә ҟԥ .

ԥә ҩ , ә ә ҟәә әә; қә , ԥ , әә әқәԥҵ ҟҟ; ә, ԥҳқә ҳә, әқә ә қә. ҳ. ә , әҭ...

ӡә қ қә, ҭ ҳәҳә ә ҵәҳә ә ҿ; ӡ ҽҵ, ҷ ҩӡ. ҽ ԥ ҽ ә ҩ, ҵәә ҽ, ә. ҽԥәқә ҵә ә , ԥ, ҩ ә, қә. Ԥҭ ә, қә . ҳә ҩҵҟ, әҭ.

– ҩ, ! – ҟ ҽҳә ҳә, ҟ ӷҵәӷҵә, ҭ. , , ԥә ҟ, қә ԥ, .

– ҭӡ, ҭӡ! ҩ қә ҩ ӡ ԥ, ӡ. ҭ !

ҵ ҭ ԥӡ.

ҿ ԥҭ ҭ ҵ әә ҳ. Ҩқә қәә қӷ. қә ԥ: « ԥ. ҽ».

... ԥ ҿәҭ әҷ ҭ . әҭ ҟәә, ҵә, қәԥ қә әҵ қә қәә ҩ; ҭ, ә , ԥҵ . ә- ә ҟ, әқә ӡ ԥҳәқә ӡ . қә, ҭ ҟ әқә ҵ, ԥ ԥ.

– ҭ, – ҭ ҵ.

– ԥ?

– ә.

– ә? ԥ?

– ә. ԥ әӡ .

– , ?

– , . әҭ ҵ ә, .

ԥ ҵәҟҟӡ ҩ . әҩ қ, әҩ ҵ .

ԥԥ ҩ ҭ, әҳәԥ ҩ қә әҷ.

- ҿҵ ҵ ҭ, ә әԥ. ԥҭ ҿҭ , ԥԥ, ҩ ҵ ә ҭә. әҩ, қә, ҵқә, ҵ ә , ҿҭ ӡҩӡ ԥ. ԥ ҿ. ҩҵҟ, ә ҵәӡ ӡ ԥԥ ҩԥ ҩ.

ҵ ҩ, ҵ әҽ ҩ ҭҳ ԥ. ҵ ҳ, ҽҵә , ҷқә қә ҿԥ.

– ԥԥ ҭ ҷә ԥ ҟ ?!.

1987

 

ҾҬ

ҳәә ӡ. әҳ, ә әҳә ! ә ҭ, ә, ӡ қә, ә әҩ ҳ әҳә, ҿ .

ԥә ҩ – ӡ .

қә – ҭ .

ә – ҭ.

ҭқә – ҭ қә . әҟ ҽӡә ҭқә . ҭқә ҭқә.

әҭ – .

ҟә, әҳә . ә ҟ ә ҟ ә .

Ҿҭ ҩ .

Ҿҭ.

ҩ.

1986

 

ҴӘҚӘ

ҩ ҵ, ҵәқә ԥ. ә әқәԥ, ԥ ҭ. қәԥ, әҩ ә ҩ қәҵ . ҵәқә – ҭ қә, ҩ қәԥ.

ӡ ҵҭҿ. ԥҭ ԥ ә ҟә, ӡ, әәӡ әқә ҟ . «ҭ» ӡ ӡ.

ҭ ҟ, ԥ ҳә ҳҭ : ҭ ԥ, ҩ қә ӡ .

әқә ӡ , ԥ ҭә ҟ.

ҟ ә ԥ ҳә, ҽԥ. ҳә . ҟә ә ҵә әӷ әҳ ҳә: ԥ . , ҭ ҵ , ҳә ҿԥ! ԥӡ. , ԥӡ, ҿ – ҿ – ҳә ԥ.

әӷ әҟ ҟӡ ә . - ҟәҵ ҵәқә әԥ; -ә ԥ, ԥ ҟ, ԥ ә.

ҵәқә – ҭ ә әқә , ҩ әҩ ҵԥ – ҳәӷ, ҳәҟ, ҳәӷ...

1983

 

Ӡ

қәҳҭ – ӡ.

ҵәҟ ҭ . ҵ-ԥ, ҭ ҳә.

ԥӡ ә ә, ә . Ҳ-, ӡ ҳҩ ҳԥ. ҟ ҵ, ҳәә қәҟ әә, ҳә ҿә.

ә, ԥҽӡ ҵ, ә- ҟҵ ә ҭ. Ԥҽӡ, ... , ә , ӷӷ ҳә .

ҳәҭ ҳҿ , ә ҳӡ. қәҭ, қәҭ ҭ ! ӡ ҟ ҳә, ә-ҳ қә...

ә ӡ! ԥ, ҵәҟ ҟ ә ! ҟ ә ҭ ҭ , ԥ ԥ!

...

әӷқә ҳҭ. ԥә ә, ԥә ә.

1986

 

ә ӷәӷә . Ԥ- ҵ қәҟ, ҳ ӡ ҭ , ҽә қәҵ. ҟ ҭҷә ҟ ҿ әәә ҳә, ҩқә ԥҵәҵә ә ҭԥә, қәҟӡ ҟ.

ә ә ҟ : қә ҭ, ԥ ҿҭ қә, ә ҟ, ә әә . ҩ , әԥ ҵ әқә ҳә, ҳ . ҟҭ ҿҭ, ҳә ҟәә ә ҳәә ә . ҳ ԥ, , ҳҳ ә: «, қә, ҵ, әҩ...»

ҭ ә, ә ҟ әә, ә ҵ ә: ԥ ҭҟ ҟ.

ә әҵ ҟ ԥҳә ҭҭ . ә ҭҭ ҿ . , ҳ ә ҵ ҭә ә .

ҵ ҳә ҟҭ ԥ ҭҭ әԥ ҟҵ. ҳ ԥ ҭә қә, ҩ әқәԥ ԥ қә, қәҟ . ә әқәԥ ҳ, , ә . : ә ҭҭ ӡ ә.

ҭҭ ԥҳәә ә. ҵ әҩԥӡ, ҵ , ә-ә қә. ә ҿ, әә , ә қәә әӡԥ ҟҵ әқә әҽ -ԥ . ә, ҟ әӷ, ҟҭ, ҽҳ әқә әә ҟӡ.

әәҳә ә ҭ ӡҭ , қәҵ ә ҽҭ. ҭҭ ә , ә . , қәҵ ҭҳә .

ҳә, ҭҭ әә. ҵ ԥ .

ԥ әҩ қә ԥ, ҩ қә әқә ҭ ҳ.

Ҽ, әҩ ҭ ҵәәҩқә қәӷәӷә ԥ, ҳә, ҳә ә. қә .

, ә ҵәҵ әқәә ҵә ҿ ҵ, ԥ . ԥ ԥә, ҩԥ әҩ ԥ.

– әӷ ԥ...

ә ә ҭԥ. ҟԥ, ӷӡ ҵқә ҵӷәӷә – ә . ә ҟ ҳә . ә . ҟ қә ҵәҵ қә ә . ҭ әӷ ԥ ҳ ә ҟ. әӷ ԥ, , ә әӷ әԥ ҵӷ?! ә, ҭԥҽ ҭ ! ԥқә ӡ, ә ҳқә ҵ, ҽқә . ҳӡ ҭԥ-ҭԥқә, ә ԥә.

ҵҳәҭ Ҭӷ, ҟәӷ ҿҭ, ӷ ҭ ә , ҳә ҟ ҵәҟ ҳә. ә, ӡ әә ҭә ҳә ҭ, ԥҳә ҟ ә .

ҳ ӷ , ҵ ҟӡ ӡ. ԥҳә . Ҳ ҳә, әҩ ҩ ҽ ԥҳә ԥ. әҭ, әҩ ҽҽ ҭә. , ә-ә ҭ ҭӡә, ҭԥ ә ԥҵәә, ҽәә ҟ. әҩ ҟ ә, ҵә ԥә , ҳ ҳ ҳ, әӡ ҳә, ӡҵ. ҵ ә ҿ.

әқәқә ҟәӷ ӡ ҵ қә ҭԥ, ҭ әә ә қәԥ Ҭӷ ә ә, ԥ ә қәҵ!

ԥ ә Ҭӷ ҿҭ ҳә ҭ .

Ҽ ҩә, ҵә ә ҭә ԥ ҳқә ҭ . қә ҳ ҳ, ҭ ҵӡ ӷәӷә ә. ӡ , ҽԥ ӡҩ, ә ҭ ҟ . ԥ – ҭҭ ҭ әҭ ә. ӷ ҟә ә ԥ ҳқә ҭ ...

ә ҭҭ әҭҭ ҟ, ҟ ә. ҳ ә ҩ ә. ҵ ӡ ҽ, әӷ ә ә .

ҟ – ҭҭ ԥ; ҭә әә – ҭҭ ә. ә ҳ. қәҟ. ҭҭ , ә әҵӷ ҩҵәә, ҟәҿ, ҳ.

ә ԥ ә, ә ә ҭӡ ҟ. ԥ , ә ҭҳә . – , ә әԥ ԥ ҭ ...

, ҩ әә , ҭҭ қә. ҵ ҭҭ ҭә ҵә ҿ.

Ҽ әәҩ – әәҩә, , қҭԥӡ ҟ – ә ҳә әә ҵ. әҭә ҭ, ә ҟ қә , ҳә ԥҭҩ, ҳҩ – , ҭҭ, ҳә, ԥҳә, ҿ ҳә.

ӡ, ә ҭӷә; ҵ, ҽ; ӡ ҟ ә ҭӡ ҭ ; әӷәԥ әҩ -ә ҩ, ҭқә ҟ қә; ҩ, әԥҳәқә ԥ, қә; ҟ .

қә қә ә ҟәҟә әӷә . ҳә: әҵ ҳә әәҭ әә ҭҟ ӡ, ӡ әҭәҭҳә .

қәҳҭ, ә : әә ҭҭ қә. әә ҽ: ә, ә ҭӡә ҟ...

ҳ . ҵ ҽӷәӷә, , ҭ ҳә, ҵ ҿ. ҽә ҽ, ҵқә ҵӷәӷәҵ әҭ , әҩ қәҳ ҵ ҳ, ә . қә , ә ҭӡӡ ԥ, ҟәҿ, ә ҳә ҭә . қә, , ҵә әԥ қәҳ.

, ә қә ԥ қә қә . ҵҳәҭ Ҭӷ, ҟәӷ ҿҭ, ӷә ҭ ҭ ҿ ҟҵ. ә ӡ ә – ә ҭәә ҟәҵ. ҭҭ ҭә ҵә.

ҭ ә ҳ ҿ. -әҩ , ә ҭҭә. ҳ, ӷ – ԥ, ә – ҷ. ҩҵҟ ҭԥ, ҵ, ҵә ҳ ҳ .

ҟ ә ә ҳә, ә ԥ . ҳԥә ҳ...

1987

 

ҵәә, ԥ, әҩ ҵ . ҵ әҭ ҭ , ҭҵә ә ҟҵ. – ҽ.

ԥӡ ԥҟ ԥ әҭқә әҭ ҳәҳә, ҭ . ҭ ҟ ә әҷ-әҷ ҵ. Ҩԥ ә- ҭӡ ҩ, ԥ ҭӡ ԥ.

« ҭ ҳәқә ҳәҳә? – ә . – , ԥҳә ԥ . ԥ ҩ? ә әҵ ҵә ә ԥ, ҭә қә ԥ, ӷәӷә ҭ?»

 

ҵ ә, ҿҳ-әӡ ҟ ҵ ҭ, ә әә ә . әқә ҭԥ, ә ҭӡӡ, ә ӡ ә ә. ҟ ҳә ә ә – ҵ ҩ. ә ә , ӡ ҟҵәҟ, ӡ.

...– , әҭӡ ә ?

әқә ҭҭ ҿ ҩ, әҳә . ә ҟҵ, ԥ ԥҭ ҵ, ԥ ә ҩ.

ҿ ҭ ԥҳә ԥ . ә ҳә: ҵ ә ҭ ҿ, ҵә ԥ ә- ҭҟ – .

ә ҿӡ , ҵ ҟ ӡ әә .

ԥҳә ҭ ҟ. , әқә, әқә ә әҩә ӡә ҩ ҩ ҩӡ. ә , ҵә , әԥ ҟ әә, ԥԥ ҿ ҳә әӷ . ҵ ҭҭ ҩ ԥҵ ҭҩқә әә, , ӡәә ә ҵ , . «әә , ҽ ...» – ә қәҩ әқә ә ҳә .

ә ҷә ӡә ә, ҭ ә ҵәҟ ҽ, ә ҳә.

– әҷқә ԥ ҟ, ә ә әә! – ҿҭ .

– әҷ, , ԥҳә ! – ә ҵ әҳҭ ҭ, ҭ ҳә. – ҩ , ӡ ҵ ҭԥ. ҭ? Ҽ ҭԥ, ҭԥ әӡ?

– ә ҵ ҭԥ! ҭ ԥ, әӡ ҭ , ә ҭ!

– ҳә, ԥә ҳ, – әҟ ҵәҟ ҽ ҟ. ә ҭ ә , ԥҳә ҳә , ә ҵ: – ҟ әқә ҳә , ҵә! әқә ә ә ҳә...

« ҵә» ҟәӡ ә қә, әҭқә ҵәә ԥҵә, ҵ «ҳә» әԥ ҿ:

– ҳә ҳ , ә әә!..

әҟә ҳә әқә ә ҵ, ҭ ҟ, әҵә ә, ҭ. ә ԥ ӡ, әқә ә ҳ, ә ҭәӡ .

– әҭ ҭ. ҽ, қә. әҽ! ә әҭә ҭ, әҵԥ әӡ...

– ? ȟә ...

Ԥҭ ҭ. ҵ ԥ ҭҭ , ԥҳә ӡ ә ҽҭ, әԥ әә ҭ әӷ ә .

ҵ ҭ әә, әҟ . ҭ, ҳә қәԥҳ:

– ҳ! ԥ ә! – ә ӡә ԥҳә ԥԥ ҩ ҷ ҭ ҳ , ҵ: – Ҳ ҳҟ, әӡ. ҟҵ ҟ, ә ...

ԥҳә ҳә.

– ҿ, ҽ ԥҿҵ! – ҭ ҽ әқә ҟ.

– , ҳ ...

ә . ҵ ҭҳ , ԥҳә ҭҵ әӷ .

 

ԥ, ә ҟ, ԥҵә, ҳә ҳ ӡ ә , ә ҟәҵ. ҟ ԥ ҭә, ә әҽә. ԥ ҭ, қә ҳә , әӷ. -, ҟ ӡ, ҟ әӷ ҭ, ҳә ; әқә ә ԥҵ. ҳӡ , ԥ әҽ ә. ҟ әә ә ә, ҵ ҭ, қә . ҟ , ԥ ҭ ҭ ҟӡ ҵә, ӡ ԥ ә.

... ҭҵ, ҭҵ әҷқә ԥҟ ӡ, ҽ.

ҳә, ԥҵ.

...– ԥ, , ԥ, ҳԥ ҭ! – ԥ ҟ ә ҵ.

– , ҳԥ ҭ. ҳԥ ҳ.

– , ӡ .

– ҟ , , ә ҳӡ! – ҭ әқә ӡә ҳә ҳә ә ҭ, , ҭ әә ҳә, ҭԥ ҟ, ҭ, қә.

– ҭ, ӡ – ҭ. – ҳ ҳә . ҳә ԥԥ ҟ ҟ ә ҩ, ҷә ҟ әқә ԥә.

ԥ әқә , ҩҵ ҵ , , ԥә әӷ.

– ҭ! ҭ. ә ӡ , ҳ ҳәҵә ә...

ҷә ә ҟ. ҳә, ҵҵә , ԥ ә әә ҵ.

Ԥҭ ҿҭ . ӡӷ ә ҭ , , ә .

– ҟәҵ ҭ! ӡ ҳә... – ә ҵ ҿҭ .

– ҟӡ, ҩ ӡ!

– ҩ ԥә , !

әқә ә , ҳә ҳәӡә ҩ ҩҵ.

– ҵә ԥ, ?

– ҭ...

 

әҩ ҷҷ, әҵ ҟ ҭ ӡ. ҵ әҭ , әә әҭҟ-ԥҭҟ ҭәә . ҵ ҵә ә ԥ. әӡӡ , ҿ ә қәә. ҵә ә ԥ ҳә: « ҳ, ҳ ә. , ҭ , . Ҳә!»

ҭӡ ә ҟә, ҵ ҵә ԥ ӡ ҩ, әҩ ҽҳ . ԥ ҟ ә, ҳә әәә.

әҩ , ҩԥ ҭԥ ҵ. ҵә ҩ әҭҳ .

 

ҭә... ԥ .

ҩәҟ ԥҭҳә ҩә ҵәә . , ҟԥ әқә ә ә ҭ, әқә ҵәԥҵә , ҟә ә . ӡ ҩ ә қә ҿ.

ҩ ԥҳә, ҟ қә, қәқә қә ҿ ԥ ԥ ԥ ә- ә, ҳә ҭә ҵә ҭ. қҭ -ҵә ӡ, ҳ ҵ ԥ – ә ҽ ҽ.

ҭ ә қә , ҭ ԥ ҿ қәҭԥ .

ҭӡ ԥ. ҭә , әә. ԥә . ҭ ҷӡ ә ӡ, ӡ ә ҭ ә, ...

ҭ әә ә-ә қә ҵ қәә ҭ.

ҽ ҳҿ . ҵ ә ҩ, ҩҟ ә .

қә ӷәӷә ӷ. ә ә ҭ. Ԥҭ , ԥ ҽҭ ԥ. ӷ қә, әқә , ҿҭ ҵәԥ .

, ҳә ӡ әӷ ԥ . әә, ҭ ԥҭ ԥ ҵә ҭ, . ҩ әҩ ҩҵԥ. ҵә ҵҟ . ҟ ԥӡ ә ԥ ҭҵәҟ, ҟҵәҟ, ә. , ԥ – ҟ.

ҿ ԥ:

– !

ҷ ҵ, ҩ ҳ . ҟ, ә , ҩ қә ҳә ә – ԥ ҭҵәҟ. ә ҟ, ҭә ҩ.

ә ҟ ҭ ә, ә ә ҳә «» ә ҭ. ԥҵәҟ әӡ, «» ә ԥ.

ҩ ҟ ӡ ҭ ҭ, ә . ӡ ҭ. ԥ қәҳҭ , .

 

ҷә ҟ ә. ә, ҵә әҭә – ҷә ҵәӡ, ԥӡ қә әә, қә. ӡқә ҵ, -әҩ ҳә, ә . ҿ қәәӷ ҟ, ҿ ӡқә ҭ ә. ҩ, ҵ ӡ ӡ ҟ.

ҭ , ҵ ҳә ӡқә ҩԥ , ҷә ҭ ә, ӡ ҟ. ҟ ә, әә әқә ҵ, ә . ҟ ҷә ҟ, әҭ. ә, ә , – .

 

ҩ ҷә ә , , ԥҭ әәқә ҵ ҷқә. ҷә ә ҭ ҟ әӷ, .

ҳә ҽ . ә-ә ә, әӡ ҩ әҟ ә ә, ҷԥ.

ҭ ԥ , ҭҵәҟ, қә ҭ. ԥ ҭ ә, ҩҵҟ ӷә, ә- ; ԥ ә ԥ. ҵәҟ , ҟә ӡә әӷ ҭ, ә ә әӷ.

ҳ. ҳ ԥ. ҟ, ҵ ҳ. ҟ, әҟқә ҵәә ԥҵә ҳә ԥ . ӡ ҷ ҵә ҳә ҳ.

ҭ ҭә . ә , ҿ. ҳә, ә ҟҵ ҟә! ҳ әҭӷӷ қә қә ҩ әӷқә ҟ, .

ҷә ә, ҭ ԥ, ҭ. ҩ әӷ ҩ, . әӡ, әҽ ә ҵ ԥ әӷ ҭ, ҷә ҩ ҵ .

ә ҭә ҟәә , ә . ҷә ә. ҭә қә ҵ әә әқә ә.

– ҟ ҿ?

– ҟ...

– ...

 Ԥҭҭ ҭ. ԥ ӷ ҵ ҩҩ. әә ҩ қә ҭә , ҽӡ. ҩҭә . ҟ , ҳқә ҵә ҳӡ.

-ә ҭ ӡҩ. - ҵ ә, әӷ , қә қәә, ҽ. ԥҳә, ԥӡ әҭҳә ҳә, қә ҵә ҭ ә . ҟ, ҳ, ҳә , ҭ: «ҵ... ҵ...»

 ҷә ӡҩ, ҳ әԥ ҩ . қә ҩ – қә ҩ ҳ әҩ ҭә – ҽҭ... ӡҩ... ... ... ҵә қә ҭ ҟ .

– ԥ ҟ...– ҷә ҿԥ.

ԥ ҳә, әә-ӷә , ә ԥ -ҭ, әә, ә. ә ӷәӷә. ә ҳә, ҭқә ә . ԥ ә ҳә ҭ әӡ ҳә, әҭ, қ ҩ ҩ ә ҟ: ҩ ә, , , ә , , ҳә ә, ҟҵ .

ҷә ҳә ҭ ә қә, ҽ .

– ә ԥ! – ҷә қәәӷ ҭ әқә ҿҵҟ.

әԥҳԥ ҭӡ ԥ; ԥ, ҵ ҭ.

қә ҭ әқә ҩ .

– ԥ ԥ, – ҭ қә әҽ ҿҭ . – қәә, ә – ҳ !..

ҷә ҳә. ҿҭ әӡӡ , ҭ. ҭ ә: ҳ ҟ, ӡ ҭ. , ә, ҭ.

ҟ ԥ қәә ҵ . ҟәӡ ҟ. ! ҟ ; әҩ ҳәҳәҳә қә ҿәә. ԥ ҵ, ԥә қә-ҵәәҩқә ҟ, ԥә ӡӡ ԥ ҳ . ҵәәҩқә ҟ, ҟ, ҟ, қә ҭ , ҳ. ҷә ҵә .

ҭ ҩ ԥҳә. ҷә , ә ҳә, , ҽ әҵ: ҩ әҭ ҩԥә.

 

– ҟ ҭ, ҟ, ҟ! , ӷә! – ә ҟ. ҭ ҟҵ, ԥ , ә . ҿ ә, әҽ ҟ ҽҳәә. – ҟ , ҵ!..

– ԥҳә, ҭԥ ! – қ , ә. – , ә !

– ԥә , ԥә! – ӷӡқә ә . – ӡ ҭ ә ԥ ԥ!..

– -, қә қәԥ ә?! – қә ҭ ԥ. – ҭҳә, ! ӡә ә ҩҭ ...

ҷә әӷ ә . ҳ ә , ҳ ҩә ҽ . ә , ҭӡә ә, әҩәқә әә, ҟӡ ҽԥ.

әәҳә .

– әҟәҵ, әҟәҵ! – ҳә ҩҵә ҷә. – әәӷ әԥ ҭ, әәӷ! – ә ԥ әҟ.

 

әҟ ә. ә , ҭ ҭ. ҟԥӡ, ҭә ҿ, ә ҭ ӡ. ԥ ҿҭ ӡ ԥ.

ӡә, ҷә. ҟ - ҭ ҵә қә әӷ.

– ҭ ӡ , ... – ҟәҟә ԥ .

 

...әә.

:

– , ҟ?.. ҭ ҩҟ , !..

ҽ қәҿҭӡ ԥ , ҵӡ. ҳ , ҳә, ҩҟ ҿ...

1988

 

ӘҨ ҬҞ

ә ӡ ԥҵ ҭ ҩ. ҭ ҩ!

ԥҵ әӡ, әәә, . ә ԥҵ әӡ, ӡҩқә ԥқә, ә ҟ. ԥ ӡԥ ҿ ӡәӡә, ә-ҩәә ҩ ә , ӡәә ҿҭә, ӡә. «! !» , әԥ ә. ԥҵ . ҟ ә ҷҳ ԥҵ , ә әә әә.

, ҵӡ. ә ә ҿ ; ӡҩ, ҳә әә ԥҵ ә ә қәҵә ҳәҳә, ҭ ҵәә ҵ. ҿ әҭ-әҭ , әә әҭә ӡ, ҭ ҿ, ҿҟԥӡ . ҭ – , ԥҵ, – ҳәҳә ҭ ҿ қԥ әҷ ҭҵ, ҷҳә ԥ . «ӡ, ҩ ҟ ҭ ә!» – ә ҭҳә ә ҟ . ӡ. « қәҵ ҽ ҭӡ!» – ҿ. ә, ҩ ҵ ә ԥ қәҵ:

– ҳәҷ, , ! ә ә ҳ. ҟ – ҳ. әҭ... , ҳԥ, ҳә. қә ԥәқә ҳә, ҟҳҵ, ҳӡ ҳә ҟӡә ҩ ҳҿ! ҳ ҳ, ...

ҭ ԥә қә , ә қәә, ԥҵ ҭ, «ә » ԥ:

– : ҭә , ҵә ӡә , ҳә, ҭ ә ҳәӡ ҵә!

ҩ, ҭ қәәӷ ҩҵә ҟҵ.

– ә, әҭ, ԥ! – қ ԥӡ әҭ ҿ.

ә ҭ , ҟ ҟҳҵ, ә ә. ҟә. Ҽ әҩ , ҿԥ.

ҿ ҿ ӡҟәҩ ӡ, ҟ, ҷәә әқә , ҵ ҟ ҩ , ә, ҳә әә, ԥҵ ҭԥҵәә ҳә ҵ ҳәҳә. ә ҩ , ҽ, - , әқә ҭҽҽ әҭ, ҳәә.

ԥҿ ә-ҩәә ӷәӷәқә ҟ, ҩ , . ҩ ҵ, ҳәә ԥ ҳ. – ӡ . , әԥ – ҩ. ԥҵ ҩ ; қ ҭҭ ҿҵ; ә қә , ә қәқә қә. , ҩ .

ӡ , , ҽ ә.

ҿ , ә қә ҟ ӡҩ , «қ... қ...» ҳә, , әҳ әҩқә қәә, ҭӡ ҿ. ә , әҭ ә ә, әә. ҷӡ ҟ ҵ: ӡӷ қә, қә қәә! ҭ ҩә , ә ӡә ә, ә ҭҳ .

ҳә ҭ ҳә.

ӡ ҩә , әӡ ә . ҿ ҭә ҳә - ҳә ҟәәқә, ԥҭә ӡ , ӡ; - әҵәҟ ҭԥ, әқәқә ҵ әә – ҟ қәҳ, ә ҩә ԥә ԥ . , ә ә , ҿҵҟ ҩ ә ԥқә ҭҵ, - әә.

ә ҽԥ ҟ. , ԥԥ ә ԥә ҵә, ҽ, ә ә ә ҟ. ҽԥ ҵ ә, ҟҵ; «ҳ, ҳҳ, ҳ» ҿ .

 

ҷ-ҷ ҩ ҩӡ. ә ҳ ԥә ҩ ҩ ә.

ҳ ԥҵәҟ ә ҭә, ҭ ҵ ҩ. ԥ ҟҟ ҟә қә ҿԥ. «ә ҭ? ҟҵ?» – ҵ .

ҭ ҭқә ԥ әә, ҳ ҳҭ ҭӡқә ҭә, , ә әә ҷ, әԥҳәқә ҵӡ ӡӷ ҟ ә. ә ҟҵ.

ә әҵ. қә ҭ, ә әә ԥ . ҭҭ ҭ. ҳә әҭ ә, ҟәҷ ҟ.

әҵ, әә ә ққ қә; ҩ-ҩ, ; ә ҿ.

ә ҟ.

ӡ ԥқәҵ . Ҽ, ә ҵ ҳә , ә ҿқә ҵ:

– ҭҵ, ҟ қә ҟәә ҟәқә? – ӟ ҭ ӡ, ҭ ҳә ӡә ( ӡ ә ), қәӷәӷә ә әә ә ҿ. қә ҟ, ҵәҟ ҳә, ҳҩ әҭқә ҳә ә ҳқәқ, қә ҿ ә .

әҽӡә ҟԥқә ҩҟ ә, ҳҳә .

– -, , : ԥҵә ҳә ӡ, ә ә ҭ! – ҳә , ҿԥ ә әқә ҟ қәҟ.

– ԥҵәӡ! – ҵә, ҭ. ә ԥә, әә, ; ҿқә, ӡ ҟ, ә ҵԥ. қәә, әҭ ҭ ҟ ҵә. ԥҭ ҟ, , ҭ ә .

– , ә ӡ, қә ҭ ҳә ҳә ҭ?! – әҭӡ.

ққәқә қҭ әә ҟҵ ӡ . «ә ӡ» ҭ!

– ҭ ә ! – ә.

ҭ, ! ә ә, ҭ ҩ-ҩ ә ӡ .

– әԥ, ә ә, ә! – ҳ әӷ, қә әԥ. – ҳԥ ҭҵ?

, ҩҵәҟ, ҟҵ ԥ, қә, әә ӡә ҿҭә, ԥ – ҵҟ -«» ԥ . ԥҵ, ҩә ԥ ԥ. ә ә, , ԥ .

ӡ, ԥҵ ҭқә ҵә, ә қәҵӷ ҳ , ҭҷәқә қәӷәӷә ҳԥ: . ԥ әәӡә ҭ , ҩ ҳԥқә ҭ, ҩ ҭ ә ҳ ҭқә ә. ә ҩ, ҿԥ , ҳ ә ә ӷӷ ҳә ԥӡ. ҳԥ ҭҿҳә, ҳә ә. ҵ (ә ҳԥқә ҵӡ?) ҭҵ ҵ, ҭ ҭ, ԥ ӡ, әҵ ҭҵәҟ қәә: қә , ҩ ҽ ә , ҵә ә ҟ ӷ. Ҽ ҳә, әҩ ҳԥқә ҳә, , ԥ .

, ҳә ә ӡә ҵ әԥ.

.

– ә ҵ?! – ә, ӡӷ ҿҭ.

– ә ә! – ҭ . ҽ ә ҽ, ҭ , .

– ԥҳә, ԥҳә?! – ҽә ԥҵә . – ҳә, ԥҳә – ә ә! – ӷӡқә , әԥ .

, ҭ ҵқә «ҭ» ҭӡқә ә. , ҩә – ҩә , ҿ ҳә – ҵ ҳә ә ә. ққәқә ҟ , ә ә ҳ қәқә ә; қҭәқә әӡә, , әәԥ .

ҳә ҟ, – ӡ, , ԥ, әҩ ҵ, ԥҭ ҿҳ. ә ә, ԥә әҭ ҿ. ҩҵ ҳә ә ә қәҟ ә – ҭ қҭәқә қҭқә ҿ ҟ ә ҿҵ, ә, ҳә ҟҵ, ә. ҿԥӡ, қә қә ԥ , ҽқәә. ҿԥ әԥ ә: ҩ ҭ ҟә ҟҵ ҳҭ . қә , қә ҳә ҽӡә ҟӡ ә. ҭқә ԥӡӡ.

ԥ, ҳ. ԥ. әӷ ҩә . ҩ ӡ, ҭӡқә ӡ әҵ ә.

– ҳԥ ҭ ә?!. – ԥҵәҵәқә «ԥ», ӷҩҳә ә ҩҵ.

ә ҭ, ҩ ҿҳә ҟ.

 

, ә , «ԥ» қә ә ҟӡ. ҭ ә, ҭә, ә-ә ҩ ә ә.

ҭ ҿ ҟ әқә. ҳ-ҳ , ҭқә ҩ ҭ ә ә.

– , , ! – ҵәҵәӡ ҿԥ ҳ ҭ, ҵәҵәӡ қә.

ә ҟ ҳ әҭҿ ә, ҳ ԥӡ, ҳ ҿ, ә , «ә», ҳә, «ә ҵ» ҳ әҵ ә. ԥ ӡә : ԥҭ ҭ, қәәӷ, , ҭԥ қә ә ҿ, ҟә «ҩ » қәҵә, ә, ә. ҿ ҩ , ҵ : ҵҩ ҿ ҭә , ԥӡҩ ԥ «ҭ» ԥ: ҭ қәә ә.

«Ҳқә ҳҩҟә, ә ә ҳ ҳӡ» ҳәә, ҳ ә, әԥ ԥ. ә, ҳҩ ә қәԥ ҩ, ә ԥә ҳә. қәҵ, қәҵ, ӷ ԥә ҳә ә, ә, қә ; ҩ ԥә ҿ қә, ҳҭ-ҭ ҟӡә. ҽӡә ԥ – ҭ ҵәҟ. ԥ ԥә ҳә ҳә. ӡә ҳ ҟә, ҳ ҿ; ҽӡә , , қәҳ ӡҩ, ҭә, қәҵ ԥҭ әә. ҟә, , ә ԥӡ – ҵ ҵ ҭԥқә , ӡ , әҭ, -ҵә ԥ .

ԥ ҭԥқә әҭ ҳә – , , қәҵәқә... ҵә, әҩ ҭԥ, ӷқә қә ә.

– ? – ҵ, ԥә ҳҳә ҭ.

– ...

– ԥ . ҿ ә? – , . әә, әә ҵ: – , әә ҵ. ҿ ?

– ...

– ! , ԥ. ҿҳ? !.. Ҳҭ ҵ ҭ, ә ҿ ҟҵ. , ҿ . . ҭҳ әә. ?

– әԥәә...

– қә ӡә әҭ, ҟ . , . , ҩ, ҷә ҟә , қҭ ҳҵ, ҳ, ҳ ҳәҩқә ҳҭ, ҳ, ҳ ҳ...

ӡә ҳ – ҟә ҭԥ , ә – ԥҿ , ӡ. ҭ ԥ ҳә, ә ә әә ӡә ҟ ҳә , ә ҳҵ ҳ.

ҵ қә, әә ԥ , ә ҳ. Ҳәә, -ҿ ҭ ӡ ҷ , әқә ҳӡ ҟ қә ҳҳә.

, қә ә. ҭ ҿ ҟ қә, «ҩ ҿԥ ԥ ҩ» ӡҵ.

– әҭә?! – ә ҳ ҳӷәӷә .

– ҭ ԥ ! – ҟәҷ-ҟәҷ ҿҭ .

ԥҭҭ ә ҭә , ә ҭҳԥ.

– әҩ, ә ә! – әә ҽԥҳә ҳҭ, ә ҳ әӡә .

әӷ-әӷ ә . ҩԥ әԥ ӡҭ ҿ.

... ҳә ҳҳә, ҳәҵ. әӷ ҟ ҽҳә. ә ҟ ҩ, ҿҭ ԥ ӡ . ә . ҵәә ҳ:

– , ҵ ә ҭ әӡ , ҳ... ҽӷәԥ ԥә! ҳ, , әә әҭ ҳқәҵ ҿ, ә ҟҵ ә ҿҵә. ҳ, ҵ – ә ә... ҵә ҳә ҭӡ, , ҩ , қә, ӡ-ԥ ҟ ҳҭ... ҩ . ӷ ә, әҷ ҽ, . Ҳ ҳ, ә, ҳ ҳҳ, ә ҳә ҳԥ, ҳә ҳҵ. ӡ, әҭ ӡ ҭ, ҳ қәҵ... ԥ ҭ, ҳ...

ҳә ҳ ԥә, ә ...

...– ҭ, , ҩҟ , .

ҿ. ӷ ԥ ҳә: «ҟ ӡ, ә!»

 

ҿ , . -әҩ ҭ ҭ . ҟә қәԥ ҭ, ԥӡ ԥ, ҽӷ, ҽ; ҳ, ҽҭ. ԥә, ҭ ҭ, ԥҳә әҩ ҿ.

, ӡ ԥҳә , ӡӷәқә ԥ. ԥқә ҟ , ԥҩә ҩ. ә ҵ ҟ ҭ: қ .

– ҭ! – әқә ҵә ҳҭ, ә ҿ. – ә, ӡ, ҭ – , .

– ԥҳә, ԥҳә?! «» ҳә? – ӡ әҵ .

– -! – ԥә, ә қ . – Ҳӡқә . ҟ ӡ ҳә . ! «-ҭ» ԥӡ?!

– , ә, – ҿәӷ әҩ ҽ , – ә ҳә... , әӡқә ҳә ҷ ҩ. «» «» әӡҭ, ҟ .

– «» ҟӡ , қәҳҵ, – қә ԥә ҳә , – ҳҷҷ, ҳ! – қә .

ә , ԥ, ҳҳәқә ә ҿҳ.

«» ҟ ҳҩ.

ҵәәә қә ҳә ӡӷ ҷә ҭҭқә ҿ, қә қәә ә . ҳ ҵ .

Ҳҩ, ӡә қәҿҭ, ҭәҵ, әҵәҟ ҳә

ҭә ҳә. ҟҵ қәә ә. әҭ , әҭ – ҟӡ. ԥ қә ә ҷә ҽҩә . ҟ, ҟ, ҿ, ҿ – ԥ, әә.

ӷ, ԥә ҳә, ҿԥ-ҿ ҳ ҳ ҿ.

– әҽқәԥ әә, ?! , ҵәҟ қәәӷ, ҳԥ! Ҳ қә ҳә! ҵ, ӡӷә әҿӷ .

ҟ! - ҽҟҵ, ҭԥ . ҿҭ. ҷ ҽ, әқә әԥ . ҽ :

– ԥ ?

– ә, ! – ә ԥә, ҳ ҵ.

...ҳ ҳҿә ҳә, қ :

– әәԥ қә, ԥ. ҳ ә – ԥ! ә ҳә ҳ ҳҭ. Ҳҭ , ҳҵқә ...

, ҭ, ҵ әҳә, ҟҳә ҟ ԥ ҽҩ ә, қә , ҳә ә . , ә ӡ ԥ ә ҭҵә ҭ ҟҵ, .

– Ҳҭҳә ӡә әҳ. – ҭ ҭҳә ҳә. ԥҩәә ҵ, ҿә ҳә «» .

ҟҟҳә , ԥәә . ә, ҵӷәӷә ә. Ҳәә ҽ , ҳә ә, әә ӡә, ҵ:

– әҟәқә ԥ ә?

ҳә ә әԥ, ҳ ҵ ӡ ҳәә, қәқә ҵә.

– -! – қә қәԥ, әҵ ә ә ә ԥҳә ҿҭ . – ! әә, ҽ ҳә , «» ԥ. ҩҽә ә ә. ҷәә, ҟҵ «» әԥ!

– ҩԥ, ҳԥ, ә! – ҭҭ ҿ, қәқә ԥ ҟҵ, ҩ әә ҳәҳә ҟ әқәҵ. ҭҭ – ә ҷҳ,  – ҿ ҟ ҵҽ ҿҵ. ҭҭ ҭ: ԥ ҟ ӡә ҳә, ә!

– , ! – ҳә , қә ҟ, ҭҭ ҩ ԥ.

...Ҳ, ә ҭ ққ ҳ. ҳҭ .

ҭ ә ҵ, ҿҭ . ә .

ҭә ҿ ԥ ...

ҳӡ, ҳә ҭ ҳә, ҭ.

– ԥҭ ҳ , қәҳҭ қәҳҭ – ҿ ҟ, – ҳ ҭәҭәҭ . – әҭ , ԥ ҳ . , ҩ ҳә ӡ. , ҳ ҿ, ҩә : , ...

 

...– ә ԥ ... – ҳә ҳә ҿԥ. қә ә ӡҭ ҽ ҵ ԥҽ ә ә.

– ҭ ... – ԥ, ҵәә ә ҳә ҵ ҭ. ә ә ҭ әӷқә , ә ҭ, ҭә ә ԥ .

ҭ . ӷ; ә, ҟҵ ҳ.

... ә . ҩҭ ҿԥ: қә әӡӡ . , ӷәӷә , ҭ.

– , ҭ... – ә ҵә ҵԥ.

– ҭ ҭ ! ! – ҭ ҟ .

ҭӡә . ҭ ҳқәә әҳәҳә, әԥҳә ...

– ҭ, , ҭ! ҳә ԥә, ҟҵ... ә ә ҳә ԥ әәԥ. ә : ҭ, ԥҳ, ԥ. әқә ҳқәә, әҭ ҳ ...

– әқә ҳқәә, ҳ ҭ. Ҳәә ӡ, ҳ. ҩ ԥ ӡ ҿ ҳә : ! – ҭ ә , әқә ҳә, ҿ ӡ ҟҵ.

 

қәқә қәқә ҩ... ԥ ԥә ҵә, қә ԥ ԥ ; ә- ҭԥ, ҵә ... ҿ , ә ҩ ҿ ҩ ҟ ӷ ҿ... әӷ , ә ҿ, ҵә .

«ҭ... ҭ...» – ҭ , ҵ.

ә әқә әә ә , ҵ – ҟ ә. әԥҳә ӷәӷә.

– -! – ҳ ӷ, ҩҵ.

, әқә әә, ә ҵәә ӡә.

Ҿ .

ԥҭ ҳҭ.

– , ҭҭ ?

ҭҭ ҭ, ԥ ҵ, ҿ.

ә ԥ ҭҭә. ҳә ԥә .

– , ә ҳ ҳԥ?

– , ԥ ә.

– ӡҩ, ӡҩ. – әҩәҟ ҟ ҭԥ : ә ҵ ҵәәҩқә. ә ҳә ҩ ҳә әқә. – ԥ, ԥ ҟӡ, ԥ ҭ, ҳ ӡә ҳԥӡ, ҳ, ӡә! ә ҽ, ԥ ә . ҟ , ҭ, ӡ – ә ҽҭ ә ҟӡ. ҵә ҿ, ҿ ҳә әӷ ҭә ә ҽҭ... ҳ, ԥ , , ӡә ԥӡ. ҭ ҟҵ , , ӡә ԥӡ. – «» ҳә ҳҭ . ԥ, ԥ ӡ, ԥӡ ҿ: ҳҭ ҟ «» ҳә ҳә, ә-, ԥ , ҵә . «» ҳә ҳә ӡә ҟҵ ԥ ҳӡ...

ҭ ӡә ә . ә. ә ҵ, әҵ.

– ҟ?..

ҳәӡ, ҿԥ ә...

– Ҿҳә!

ӡә ҟ, қә ԥ. ҳә әӡ ӡ .

– ҭ, ... – әҭ, ҩ ҭ .

әқә ҵә, ҭҷәқә қә ҿ ҭ.

ԥ ҭӡ ә ҟә қәҵ: ҭҟ ҳ, ҿә.

ҭәӡ, ҽҭ ҟәӡ ԥӡ ԥ, ә ҩ әӡ, ҭ ӷҩ ӷ, ҳқә ҭ .

ҩҵҟ.

ԥӡ ҵә ҟ, ҵ ...

1985

 

ҚӘ

ҵә қә ҵә ә . әҩ ә ӡ ҭ, ҵ ҽҽ. ҵ ҭ ӡҵ ҩ – ҟ ә, ҽ қә. ҵқә ҟҿҳә ӡ, ҩ ҵ ҵә.

қә ә, ә ԥ – ҩ ҩԥ ә ҩ. ԥӡ ә қә ԥ, ҩ, -ә ҭ, ԥ ԥ.

... қә ҩ ҭӡқә, ԥӡ ҩҭә, ҩӡ ә. әӡ ҽҭҳә, ҽԥ ҟ , , әӡӡ – қә әҭ ҵә.

ҟҵ қәә ҩ, әӷқә ҭ қә, ҩҵҟ әә ҳ – қәә . ҩҵ ԥә ҟ ҳә қә, ҟҭ ҩ , ҵ , ӡ ԥ.

ԥ ҿҳә , ԥ , ә ԥ ҵ қә ә әӷ , қә ҵ ә, ӡ. қә ә ә, әҭ ҳ, ҿҳә ҿ әҵ, ә ә. әәӷҿ, ҵ қәҩ ә әәӷҿ ҟ ҭԥҵәҟ, ә ԥҵә ҭԥ .

ҩ , ҵҟ , ҷ ҵ ҩҭ, , ҩ қә ԥә, – ҩ қә ҷ; , ҭ , ә. ӡ қә, ҩ ә қә ҭәҟ ԥ ...

ә ԥ, ә ԥ ҵ қә қә ҿ...                                       

1994

 

Ҵә . ҵ ӷ ҭ ҵ әҭ, ӷ қә.

? әҩ, , ҵ?

ҵә ҳә ә, ҳ ҟӡ ӡ ә , ә ҟ ҳ – ҩә, ҳ , әҩ, ҵә...

ҳә әӷқә әҩ , ҵ әҵәә, ҭәҽӡ ҟ.

әҩә ҵ , ҭ , ә әҟ, .

әҵ ҵә ҵә әҩ ҵ, ҵҭә әҭ.

ҵ ә қә ҷә , ҳ-ҳ . , ҩ ә ҳә ә ҳәә ...

, ҭ ҵ ҽә . ҭ, ҟәҵ.

ӷ қәә ә.

ә әҩ , ә ә ҵ...                                            

1994

 

ӘҴ

ә ҵ: « ҭ, ҭԥ ԥ!»

ҿҳә ә, ә , ҵ : ҳқәә ҵ ҳә. ҵә, ҳә ҳ ҭ , ә қә ҿ .

ԥ, ә қ , ҭ ҵ, . ԥ?! ?! Ҵ, ԥ ә ԥ ә, ә ә ҽ, - ԥ , ҵә ӡ. ә, ә – ҽ, ҽҳ. ҟҵәҟ ӷәӷә, ҳә ҟ.

ҩ ӡәҵ ҭ . ҭ ԥ ҿҳә ҽ, ҭԥ қәҟ, ә ԥҵә ҽәә .

ҩ ԥә . ҭ , әӡә, ӡ ҭԥ ә ә ԥҭҭ. ҟ әә : ҩ ҿ, , ә ҵ ҳԥҭ !

ҟ ҿ : ә, ҭ ҭԥ ә ҳ ә ә, , ҵ! ҽ ԥә , ә қә ҩ ҟәә.

әҭ , ӡӷ ҭԥ ԥ, ӡ ҩ, ҿҳә ҭԥ ә. ҵ ә ԥԥ , ӡ, , ӡ ҿҳ.

-ә ҭ , әҩ ҭ : ә ҵҵәҟ, ? әҵ, әҭ. ҵәә ҩԥ ә ә ҟҵәҟ, ҟ . ҳԥ ...

 

ԥ ҽ ҩ ҭ. әӡәқә ҵӡ ӷәӷә ԥ , .

...

.

ә ҵ ҭ ә ԥ ...

1996

 

ӡ ӡә ә ҩ , ԥә . ә ҵ ҽӡә ҩә ә ҭ ҭ. қә ԥ ҵ : ԥҵ ӡәӡә қәҵ, ә ҿ, ә ҩ .

ә қә ҩ-ҩ; ҩ ԥ ԥә ҭ ӡә ҭқә. әҭ ә, ҵ ҟ ҩ ҩҭ. ә, әәқә ҷ: ә-ҩәә ҵә ҿ, ҽ, әҟәқә , ӷҩҳә ә . ҟ ԥ қәҵ, , ҿ әҩ ҵ-ԥ ҩ ҩ әӷ ҳә.

Ҩ , ԥқә ҭ!

ҩ ҩ, ҭ ә, ԥә ԥ. ә ә ҟ. ҽԥ ҟә, , ҿҳә ҟ, ӡ: ә , , . ҩ, -ә ҵ: ҽ , ҭӡқә ҷ қ ԥ, әҭқә ҭԥ, әҟә ә ӷӡ әҭ ҿҭқә қә... ә, әқә, ԥқә ҟҟӡ , ӡә ҽҩ ҳә ә. қә ҩ әҵӡ, әҵ, әқә ԥқә ҵҟ ә әҵ. ӡӡә ә ҩ ҩ, ҩ ә, ҭ ӡә, ә.

қә ҵә , ӡ ҭ ҭ ӡә әҵ, ҵ, ҩ ҿ . ԥ ә ә , ҩԥқә ҟ , ԥә , ҩ ә . ҭ, әқә ҟҟӡ , ҭҭ ԥ – ҩ ! , ҩ ҟҵ әқә ҟҵ, әӡ. ԥә ә ҭ ԥ .

, ә, әҽ . ҟ әә әҭ , , ҟ ҳҭ! ԥ.

ҩә , ӡ әҳә, ә, ҩ . ә қә ә, ҟқә ӡә ҳә, ӡ, ҵҟ ә. -ҵә қәқ ҳә әӷ ҟә, ҽ. әҵә , ҩ ҟ ҭә , ҟ ҭә-ҩҭә ҭ ԥ , ҩ ә, әҭ .

ҳ ԥ! ҵ ҩҵ, ҳ-ҳ ә : ҟ, , ҟ, ҭ ӡә әә... ә, ԥ ҭ ԥӡ! ә ԥҵәҟ ҽҟҵ ҟ, ԥә!

ҭқә . қә ә, ә ҟә, ҟә ҿ, ҩ ҩ ҩҳә, ҿ ҩ ҿ!

, ҩҵ ә ҭ ә , ҭ.

, ԥ ә ҩ ә ӡә , ԥәҵәҟ ә. ӡ ҳ , ҭ ҳәҭ ҳҿ . ҭ , ԥҿ ҳ ҳ әҭ ә.

ҳ ҵ ӡҩ, ҽҭ әҭ. ҿ ҟә-ә . . ӡ, ҽ . ҳ ҵә ә ҳә, -ә ҭ ҩ. ҽәә, , ә ӡ, ә-ҭ ԥ ҳә, ҽ ҩәә .

ҟәә ҟ ҳ, : ҟәә ҳ ҭ ӡ! ҭ, қә, ... ҟ әә.

ҭ ҩҩ ҩ, ҩ! ә, ҟҵ қәә . ҿ , , ҽԥә .

ԥ, ԥ ә . ҳ ԥ: ә ҭә.

әҳә .

ҭ ӡ. ә ԥ ә қә. ә , ҵә ҭ ...

1998

 

ҴӘ – ӘҨ

– ҵ ҟ ҳә, ҟ, ԥҟ, – ҿҭ .

әқә ҿ ҩ ҳ. ԥ, , ҳ ҭ, ҩ ә ҟҳҵ – ҳ ҳ ҳԥ ҳ.

Ӷ ҳ ә әҩ . ӷ ҭ ҽәӡ, – , , ә қәәә, .

әҭ, әҭ ҳә, әқә ҳ, ҿҳҭ. ҟ ҭԥқә ҳҩ ҷӡ. әқә әԥԥ ҽԥ ҳҩ - ӷ ҭә ҽә. ә ә ԥ ӡӡ ҭԥ ә, ә – ӡ . ӡә-ҩ ҭ .

– ҩ ӷәӷә ҳә, ҵ?! – ҵә ҵә .

– , қәә ҳә, .

– ә, қәҳ ӡҩ, ә .

– әӡ , ҵ ҭ!

ҩ ә ҽӷ ҵ ҳҽҳ. Ҳқә ҳ, ҳҿқә ҳәҳ, ԥ ԥ ҳҳ.

Ҳ ԥ ӡә ҳҳәӡ. - ҳә, ҟҵәҟ, ҭҳә ә ҳә. ҭ ԥ , ҟә, ҭ ә ӡӷә ӡ – ҽ ҩ! – әҭ ԥ қәӷәӷә. әӷә ԥ, ҩ ԥ әҵә ҳ ҳәӷ, ҳԥ ҳӡ, ҳ ҳҵ.

Ҿҭ ҟә ԥҟ ә .

– , ӡ...

ҟә әә ҳ ҩ . Ԥҭҭ ә, ҽҟәӡ, ққ ҳ ә ԥ қәҵә. ҭҵ , ҳ-ҳ ҵӷ.

– ҩә ҳ ҵҟ ҳә. ҩ ҩ ҳ, ҳҩ. ԥә, әә , ҽ, . , ә-әә ҳә ҳ, ҭ ҳҭ қҭқә : ҳәҵ ә, . , ҳ ҳԥ , ҵҟ ҳә ә қәәҿ ԥә. Ԥҽқә ҳԥ , ԥҭ ҳ...

ә ҩ , ҵӷәӷә әә ҳ-ҳ ҽ. қә ҟ ә, ҩ , әә ә ҭӡ ; , ҵҽ. ә ә , ҭ ә, ҭҭ ҟӡә. ӡ ҵ ә ԥ, ҵ ә ҭ ә қәҳ, ԥҵә ҳә ҵәә...

– ... ҭ ԥ ҟӡ ҷԥә қәә. ҽ қҭқә қәәә ҟ, ԥԥ ҟә ҳ ҵ, ҵ ҭ ԥ әә... ҳ әә ҭԥ ә , ә ԥ ә. әҭ , ҭ ӡ, ҩ ҭ ә ҭ. ә ә-ә ҭӡ қәҳ, ҽҭ, , ӡ , ԥӡ ԥқә қә, әҳ ҵ. ҭ ҟ ә. ... ӡ , ҩ ԥӡ ҳ.

ҟә ҩ ҵӷ, ԥә ԥ: ә әқә.

– ә, ә ҭ ԥ ӡә ҳ ҭәҭәҭ: «, , ҭԥ !» ҳә ҟ, ҳә, ҵ; ҳә – ԥ ә. ә ҩәә ҩ, ә әә әә. қ ә , ә . – ә ԥә ә... әԥ ә ҩ ә ҭ, ҟ ә, ӡ ԥ, қ ҟ.

– , ...– ә.

– ҭәҭ, ԥ!

– ә...

– ә, ӡҩ. ҵә ҭ қә ҳҵ , қә. ҭҷә ҟ, ӷ қә ҿ ԥҽ ҟ . қә ә ә ӡҵәҟ . , ҳӷ, ә , ҵәҟ ...

әә ҟәҵ, ҿҭ .   

әҩ ә ҵә ԥ, ӷ ҳ . әҩ ҵԥ, , ӡӡ әҭ ҭ ҽ. ҿ, әҩ ԥ ҳҟ ә , ҳәӡ ә: – , – ҵҟ.

ҩ, әә әҩ ԥ. ә, ә, ә – ә, әә, ә – ҭ, әә, ә. – әә әҵ. Ҳәҳә, ҳә ә ҵ – қә: .

ә әԥҵ, ӡ ә . ә- , ӡҩ қә ҭҟә – әә ӡ.

Ԥҭ ԥ , ҩ : ә әҭқә, әҵҿ ԥ ҩқә .

әәҭ, әҩ!

әә әҩ ә ԥ: « !..»

– ...ҿ қәә ҟ, қәә ә. – ҳ, ҩ – ԥәҭ ҵ . ҭ ҩҭ ҭҿ ҭӡ ҟ . ҟә ԥ ӡ – ӡ, ә ҵҟ ҟ.

– ҭ, ҟ әәә ӡ. – әԥ , ҵә қәҟ, ҭ. ҩ ҵә ә ҿ ҭ, ә ҳҭ ҩ .

– ә, қә.

– ԥәҷ әә ә?

– ԥ әә әӡ, қәә ә . – ә , ҳә ә ҭ. – ә, әԥ ҭ қәә ә ә ? ! ҳ? қәә ҳҵ ҟә?.. ҭ ҵқә қәԥҽ, ҭ ԥ. ҵә : ҟӡ ҿ.

– ҽ ҩ ӷәӷә ҳә... ԥ?

– ԥ , ҳ ә ӡ, ҳ ҳқәҭ ԥ ҳԥ ҳқәҭ, ҵ ҭҳ ҭҳ, ҭә ҟҵ, әә ӡ ӡ. – ҳҵ ҭҳ, ҭ: ҭԥ ҩ ? ҷԥә қәә? ҽ , ? ҭ ҭ?..

– ӡ ә ҩ ҿ қ ӡә? – . – ҽ әәҭ ԥ әҵ ҵә? ҵҩ ҳәԥҳ ҭ әҷ қә? қә ҩә ԥӡ , , ә қ ҩ ԥҳә? ә әҭ ҭ ԥ?..

– ҿ ԥҟ әә ҩҵ, ә әә ? – әӷ – ; ә, ҩԥ ә. – ҳ ҿҵә ҭ ҵҩ ә ҵә ? ә ҿ әҩ ҵҟ ҳә?..

– ԥӡ ә ҭ, ҟ «» ԥҳә? ԥ ҵ әҭ қәә ? ә ҟ ҵԥҵә ә? ӷ ҭә ӡ, ҿ ԥ ҵ ? әҩ ә ҵ ҭ ҵә? ҭ: ӡ! – ? – қә ҵә қ?.. ҳә, ӡҟ қә, ӡә ә әҭ , ҽҵә ҭ.

ԥә.

– ҳә . ҿ , – ԥ, , – ҵ, ҟ , ә қәԥҳ, ә әқә ққә ҭ қәҩ , , ӡә , ҽӡә ԥ, ҩ , ...

– ҵ ҭҳ ... , әқә. ҵә ҟҵәҟ, ҭҳә, ԥӡ. ҩԥ ә ҭҟ ҵәӡ, ҭҵ, ӡ, ә . ә ҳ ҳҟ ҳә ә, ...

ҳә , ҩ ԥ. , ҩ ԥ ԥ, ҵә әә:

– ә, қә , ҵ ...

ҟә ҩҵә әә әәӡ ҵәҩҵә ҩ, ә ҭ ԥ. ҭ қә ә, ҽҳ ә?

ҵ қә, ӷә әәә ҟә, ҩ ԥ, ҭ ԥ әқә...

ә ҳ қә ҩә ҟә .

– ә ҭ қәә, – ҳә .

ҭ әқәә, ҳә. ҳҭә, ҳҩ.

ә әӷқә ҳҭ әҩ әҭ ҩҵә, әӡ ԥ әә, ԥ ҭӡ ҽ ҿ.

 

ә ҳ ҭԥ әҭ ԥӡ. ҿҟҭ әҭ ӡ , – ӡӷ ҟ ҩ; ҳәқә . ҽҵә қ қә қә! әә ҩ ә, әҵәҟ әҭ.

ҩ, ә ҳԥ ҭ ҩ ҿ әӷ. ҳә ҳ, ҩ ҩәҭ. Ҵ, ҟ ҳҩ ҽ, ҩ ҭԥ ҭ ҳ.

Ҳ ҳҿҳ, ҳԥ ҳ ҳ. Ҳ, , ҳӡә , ә ә ӡ, әҽ, ҭә ҭ.

Ҳ ԥ – ԥқә ҿқә , – ҵә ә ҽҿ. «ә , ҳ », – әҟә, ә , ԥә ҵ ҽ. ҟ , ҳ, ҵ ҭ ҟә, ҳ ԥ ҭ...

ԥ. ҿ, ӷ ҵә. ҭ ҵҟ , ...

ҩә қә әҩ .

ә . ԥ, ә ҭҟ, ҭ ... ҿ ҽ.

ԥ ҿ. әқ ӷ әҽ, ә .

– ... – ә ҳ, ӡ ә ҳә.

– ә, әҵәҟ, әҵәҟ! – ә, ҳә қә.

ҽҭ, ҽ, ҟ ә ҽә ҭә. қә әҷ, ҿҳә. ҽқә.

Ҽ ҭ ҳә қә ҩ. ҭ, ҵ , ԥ ԥ , әә, ҵ ҭ.

ҟ ә ҭ. , әә, ҿқә ә, , .

ә . ԥ қә ҩ әә.

ҳҭ, ӡә ԥ ҳҵә, ԥ , әҩ ҵә ҵҟ.

1994

 

ԤҬӘ

ә ҳҭ. ԥҭә ҳ ҩ ҳқә.

ԥҭә – ә ҭә . ԥ ӷәӷәҟӡ ҟ, әә ԥ, ԥҭ ҟ ә. әҩԥ әә ԥ әҽҽ.

, ә, ә ҳә – ҟҭ ҳ ә ә. ҟәә ҭҳԥ ҭқә . , ҳҳҵ ә , ҩ ҳҩә ҳҭ. Ҳ ҳ: әҩ ҳ әқә ҳә ҵ, ԥҭԥҭ .

ҟ, ә ԥ.

қә ҭ ҿҳә, ԥ . ә ҽә .

– әҩқә ҭ... – ә . – ә !

ә ҿҭ. ҿҭ , ә-ә .

– , , ! – ҽҭҷә ԥ , ә ҭ ә ҵ ҭ ә. – ҩҩ, , ҳ әҭ ԥ... , , ә әә ҭ, !..

ҳҳ ә әқә , ҭԥ; ҳәҵә-ӡҵә ҭ, – ҟ! ҵ ҵҽ, ҳә ҭҳәҳә әҵҭ. ә ҵә ә ҟ, ҳә ә.

– ҳә, , ҳ ҳҭ, . ҳ ҳ ӡә, ә ҟ әҵә, ӡ ҭ ҳҵә! – ҳҽҳә ҿҳ, ҳ ԥ: ҳә әә ҳә ҳ, ә әқә «ӡ», ҭ ә.

әԥ, ҳә-ҳә, ә қә ә ҳ. қәҵә ӡ, ԥ, ҟҵҭ, ҳәҵ ә ҟә, ҿӡ, ԥӡӡ.

, әә ә, ҭӡ. Ҽ, – ӡ, ҭ қәҵ ԥ. ҭәқә ԥ әқә, ә ԥәқә ә, ҩ ҟ, ҟ ԥ. ҿ ҭә ҟ, ҵҟ ҟ ҵ. ҟ ԥ ԥәқә!.. ҽҳә , ҩԥ ә әқә ҵ.

әԥ... әҭ ҽԥ, ә ҳҿ, ә :

– ҳ ә, ҳ, ҳ! ӡ әәӷ ә ҳә! әә ә, әқә ҵ ҭ. әҳ?! ә ҽҳә, ԥҭ ҵәҟ ҟ ә, ә әҭ. әҳ?!

ә ҿҳәә, – ӡ ԥә -ҿ ҵә. : ҵ әә ә ҩ.

 

Ҳ ҳәҵә, ҟҵә. ә ҵәӡ ҽҭә , ԥ, -ә әҵ , ҳ ҵәә , ԥ ҳәҵә.

ҩ ҳҭ . ҵә ҩ, әҵҭҿ ҳ ҭԥ ӡ. әҵҭ ә, ә, ә -ҿ ҟ, ә ԥ әқәә. ҭԥ ҭ – қ әә.

ә ҳә ҭ ҳҵә. әҳә әә ҳ ҳ ԥә ҳ, ҩ ҿ қә . ҩ , ҭ қә ҩ ҟ, ԥә , ӷәӷәҭ ә, ҟә ҳ ҳә ә ҳәә ԥ. ҳҭ ҳә ҳҽԥ, әҵ ҳԥ ҳ. ҵә әҵ ҩ ҭ ә , ҟ ә ԥ қәҵ.

 

ҳҩә ҿ ҳ ҳӡ. , ҳҿ ҭҳә ҳ. ҩ ҩ ҭ. ӡ қәә , ә қә ҩ. ҭӡқә - қә ԥԥ. қә қә әӡ ҳ, ҩ ҭҵәҟ .

ԥә ҵ ҿҩҟ қәҵ. ӡ қә. ә-ҩә , ҩ-ә ԥ .

ҩә ӡә ә, ҵҟ ҿ ҭ. әҽԥҟ ә, қә ә, әҳ әә әҵә ҳә, ә , ҳ! ԥ, ҟ ҭҵ; ҩә ҳә ә ҭ. , ҿ ҳ әҭә ҟ: ҩ-ҭӡ ҟ ԥҩԥә ! ә ә, ә ә, ә ҳԥ.

, ҿ ԥә ҳ, , ҵ ԥә ҳә, ә ҿ ҭ. ҳә, ԥ ҭҵ қҭқә, ӡ ҿ-, ҿ- ҳҟҟ қә. ҳ ӷ ҟәқә ҽ ҩ ҵ. ԥә , ә ә ҟҵ ҩ, ӷ-ԥ . , ҳәқә ԥ әәә ҳә, ҳ ҽԥҳә ҟҵ.

ҿә ҷ ҩ ҟ ҿ.

– ә ә?! – ҵә ҵ әә .

– ҟә ә ҳ, қә, қә ҳ ҳә .

– ҳәԥ ҟ, ҳ .

– ҳ.

– ?! – . – ҳ қ ҳ, ҭ ӷ ҟ ...

– ?! – ҩҵҟә ҟҵ, ә ә ҭә.

қә әԥ ԥ ӡ, ҽқәҵ ә . ԥ әҭ, ҭ ҭԥ , ә ҳ ә ә, ҿ ә , ҽ, ә-әә ҳә, .

ҳ – ҭ әә, ә ҟ ә ҵ, – ҳҩ ҳәқә. ә ҿ ҵә ҳ; -ԥ , ҭ.

Ҳқәҵҭ, ҳә ҳә ҵ ҿә.

– ҟә ҵ?

– ҳ ҳә, ! ҳә.

қҭ ә ҩқә ҳ, әҷқәҵәҟ ԥ, ҟәҟ, қҭқә -ҭ , ҵ әҭҟ ҭ ҷҩ.

ҩ ә ә, ә ҳ ҩԥ ҳҿҳ. , ә әҭ ә ҟ ҭҳә, әә ӡә ҳә, ҟәҟ .

ҩ ҳҵ ҳ, әӷ ԥ ә. әӡ әҽ ә қә , ҳәҭ ҳҿԥ. ҭә , ҽ , әқә ҟәҟә ҳ, ҭҵ. ҿ ә әқәҳҭ қәә ҟ , ҩ ҳҵ әӷ ҭ, ҳ ҳ – ҳ, .

– ԥә, ҟ? – ҿҳҭ, ә әә ҳ.

ҵҭ ә әҵ ә. , ә; -ҿ ҷқә ӡ .

ҳ, ҳҭҵ ԥ ҳ.

– ә , ! – , ԥ ҩә ҳә , ҭ ҳ ҳҟ .

ԥә ҳҳә, :

– ә, ә ԥҭә, ԥҭ әә ԥ . .

ә ә , ҿҭ:

– , , ҭ-ә ә, . ә ә ҟ.

ҩԥ ԥ ҳ, ҳҭә ҭ әәә. ҳә ҟ , ә ҭ, « ҭ ә» ҿҵ, ә.

әӡ ҳ ҳәӷ ҿ ҳҵ, ҳҳԥ.

ә ҳҳә , ҟ ә әә ҟ, қә ҟҟ, - ҵ. әҩ ԥ , ә қәәӷә.

ҟ ҳ ҳәҵ . Ӡӷ ҵәә, ҭ, ә ҿ әҩ қәә, ҿәқә ҽҳә ә-ә; әә ә ҟқә , ӡ ҳә ә ҭҳәҳә; ҭ , қәқә ҵәӡ ҟ.

ҳӡ ҳә ԥҟ , ҵ .

– әҭ, !

– ҽ, ӡӷ ! – қәәҟ ә.

– , ! – , ҵә ә қәқә қә.

ҽԥ .

– ҭҳә! – ҩԥ қә . – ҳ ҳә...

ҳ ҟ.

– , ԥҳә!

– ӡ, ӡӷ ... ә ԥә ҟ, ҭ ӡ...

Ҽ ҳ. ԥә , қә , ҳ ҳҿԥ, ҳәә. ҳҭ ҵ.

ҵәә әҩқә ҽ ҿҭ:

– ә...

 

әҭ ҟҵәҟ ә, қә қәҳ. қә ԥ.

ә ҿ. әҩ ҵ ԥҭқә ҵ-ҵ, әҩ ӡ ԥ. ҳԥ ӡ ԥә ҭ ҭ, ӡ ҿ ԥ ԥ , ԥ. әәқә ҟԥӡ ҳҿқә .

ә ҭ ԥԥ, ӡ ә . әә ҵә, ҵәҟ қә. ҳҭҟәҭ ҵ әӡӡ әә, ӷԥҽ. Ҳҵҵәҟ ӷ қәҳ.

– , ә, әә ԥ ... – ә .

ҿҳә .

ә , ә , ԥ ҵ ԥ ә. қә, ҭ, ә, ҳә.

– --!!! – ә ҳә , әҩ ә , ҳ ә ҵӷәӷә , әҩ ҭ қәӷәӷә ӡ. ԥ қә: ҭԥ ԥ ҭԥ , .

. ә ԥ қә ӷ ҭ, , ә ҳәӡә – ҳә ҭ ҵәәә ә ҳә...

 

әҭҿ ҳҭә, ҵәқә ҳ, ҭҭ ҳҿ, ә әҷ қәҳҵ, ҩҵә ҵ.

ҩҵә ҵә ә ԥ ҭ ҳ...

1994

 

Ә – Ә

әҟ ә. ҳә, ә ә ҭ: ҳҽ, ҳә ә – ә ҩ ә ҳ. әҭ ҩ, ә ә . ҟ – ҵ ԥҽ ӷә ә, ә ҟ, ҩ. әҭ ҟ ҿ, ә : әҟ ҩ қәҵ ә, , әҩ ҭҟ ԥ, әҭ ә .

ҿ, ҩ-ҿ ҟ , ԥҳә ҟӡ ӷә ҵ. ҵәҟ, ԥ, ԥ ҭ ҵ ә, ӡ ҿәәӡ... әҟ ҟ әԥ ҳ, ԥҩ ԥқә , ҟә, әә ә , ҽ, ҭ ҿ . ӷҩ ҿҟ ӡ , ҟӡ. , ҟ , ә ҭԥ, ӷ «қәӡ» ә ! , әҟ ӡ ҳҩ, ԥ , ӡә ә әԥ ә ҟ. ҟ, ԥ қә, ә әәә, ә-ә ԥ ҩә !..

ә ҟә әә ԥ. ә ԥ ә ԥ, ҳ ҽә ҩқә ә, әԥә, әҷ ԥ ԥҳ. ҟә , ә ҭ ққ ә ҟә ҭ ҵә ә, ӡ ә . ә – ҳӷ ҳә ӡ ҳәҭ, әҽ ҳ ҽ , ҳ. Ҳәҵә , ҳә! қҭ ԥ ӷәӷә ӡә ҳҳҭққ ҽ, ә , .

ԥ ҟә әә, әә ҳ ҿ ԥ ҟә, ә . әә ҽ ԥҳәҵ, ә, ҿ қәҭә . « ҳ, ҳ ҳҭ ҳҭԥ?!» ҟ ҿ , ә ә ҩ ҭ . ҳԥ ҟә, ԥ, ӡ, ҳә әԥ ҩ ҟ, ҟ – ҩ ҵ қәҳ ҳқә. ҟә қҭқә ԥҭ ҟ, ҳ ҳԥҭ ҟ. ҟә – ԥ ә қәӡ . ҳ ҟә ҳҳә – ҳқә әҭ...

ҭ ә әқә ҽҭ ә ҟә ԥ, ҟ әӡ ҵә, ҳәә әҩ ҿ ҩ-әԥ қәҵәқә әҭ. : «әқә», ҳ ә ҭ, ҳ . «әқә» – ӡ ҳ, , ԥ ә әҩ ә әә қә. ԥ әԥҵ ҟ әԥ қәҵәқә ҵә әҩ қҿ ҟә ҟ әқә ҽҵ. ҵә, ә әҭ ҵҟә ҳ ә, ҭ ҳ ә ҟ. , әҵқә қәҵә, ә , ә ә, ҵҟә ҳҿ ә ҳ ҭҟ әҵ. ҟ , ҳәҵ ҳӷәӷәҭқә . ә ԥ қә ҭ, әҵӡ ҭҟ, ҵәӡ. әҳә-әҳә ҳҿ қә ҭ, ҿҵ ҟ. ҳ ҩ әҳә ӡ, ҭ ҿ ҭ ҩә. Ҵҟә ҳ ә-ә ԥә, ҟә, ҩ ҳ .

ҳ ҳ, әӷ ә-ҳ ҽ ҳ. ҟ, ә ҳә, ҭ, ҳ ҳӡә ҵ ҳҭ!..

әқә , -ԥ ҳә, ҟә ҟ әқә. ҭ, ӡ ҩ ҟҵ ҳ ә ӡә ҳ, . әԥәә : ә әӡ «ԥә» ә ҳ ԥ ӡ-ԥӡ ҭ, қә. ԥ «ә» ҳҩ ҵҟ «ӡ» «ҭә», ҭ қәҵ: ҳә, ә ԥ «қ-қ» , ҽ ҳ әҵ. ӡә ҩ ҭ, қ қәҵ. , ԥ ә, ҟәҵ, ә ҟәҷҷ.

ҳә ҳә ҟәҷҷ. қҭ ҟ, ԥҳ қәәӡ, ӡә ҳәҵ, ҳ, ҳԥ ҭ әҵә ә ә ԥ, ҳҿӷӷә ҟҳҵ. ҳә, , ә ә ҵәә әҟә ԥӡ ә.

ҟ, ԥә ҳ ҳ ӡ ҳә ҳԥ. ҩ ҟӡ, ә ҳҳә, ! ӡәҟ ҳҩ : ҳҵ, ҳ ҳҵ ӷ ҽҭ, әӷ ӡҳҭ, ҟ әә ҳҭ. ҳ ҭ ә ҿ ә ԥ қәԥ ә, ԥ ԥ, әҵәҟ ҳҿ ҳ ӷ, ӡ ҳәҵ әҿ ҳ ҳҿ.

Ҳә әә ҳҳ – ҭ ҳ ҳ. Ҳ ҳӡ ҳҿ, ҳә ҭҳ – ҳҳ ҳ, ҟә ә , ӡә әҩ ҵ. ҳә-ҳә ҳәҵӷ , ҵ ҳәқә ҭә, ҳԥқә ҳҵ ҳқәҳ, ҭ қә, , , ә, ҭ ҭ ҳҳ , әҩ . ӡ ҳә ҳҳ ҟә ә , ә ҵә ҟә. ԥ әҭ, ԥ , ҳ-ҳ ҟ ҳ ҟә ҳԥ ҟәҷ, ҳқәҭ , ҳԥ ҳәә ҟәә. Ҳә ә ҳә ҳԥ, ә, ҭ, ԥҟ қә «ҭә» ҽҳә ҳә, ә ҭә әҳәә. қә ӡ ҳ. ә – ӡә ә, ә. ӡ ә ҭә әӡ, ԥ ә – .

ҳә ә ҩ ҟ , ҳ ҳҵ. ҩ ҭ , ҳ әҭҿ ә ԥ, ҳ ҳҩ ә, ә ҳԥ, ӡ ҵ әҩ ҭ ҵ ҟ ҳә.

ԥ... ԥӡ, ҳԥӡ ӡ ҳҟ, ә, ә ӡ . ҵ әә, қә, әә... «ԥ ҭҵ!» – ә әә . ԥ-! , , қә ҟ ҵә әә : ԥҭҩ ҵә ҳ , ԥҭҩ ҳ қә, ԥҳә , ԥҭҩ ҳҩ ҟә ҟӡ ҳқәҳҳ ҳ... ә, ԥҭә!

әҭ , ԥ әҭ , ԥ ҳҭҿ ә, ԥ ә ҭә. ҳәқә, ԥ- ҟәҷқә, қә : «ҭ, ӡ ҭ ԥ?!» ә әә әҵәҟ ҭқә ҽԥҳә – ԥ ҭ, «ԥ қәҵ». ԥ ӷәӷә ҳә , ԥ ҳҽә. ҟ «ԥ» ҳә , ҳә – «ԥ».

«ӡ-ԥ , ҳ қә ҳҭ ҳә» ӡә ә, ԥә. ԥә ә ә ҩқәҵҩә !

ә ҿ. ә ә қәԥ, ҩ ԥ, ӡ, , ә ҳә. – ҽԥ, ҽқә, ҟ . ӡә ҳә ә, ҳә ҳә. Ҳҵә ҭ, ҳә ҳ, ҳ ә ҳҽҳҭ ӷ. ә ӡӡҿ ԥ ә, ҳҷ , ҳ. әә ԥә ҳҭә ҳҟ ҳ, ӡ, ә ҳӡ ҳ, ҳӡ. Ԥ ә ҟ ҟ, ԥ ҳәӡ – ә ...

әҩ ԥҭҭ. ә ә ԥә , ԥ ҭ ҩ ҟ, ԥ ҭ ә әҵә .

ә ә ҭ ҵ, ҭ ҩԥ ҳ ә.

әҟ ҳ. ӡ ҳ, ԥҭ ҭә ҳ, ҳԥҟ, ҳәҳҽҵ, қә . ә ҵ, ҳә ҭҟ ԥ, әҟ ҽӡ ә ԥә ҟ. әԥ ҵ ҽҭ әқә, ҩ, әҩ ҵә әҭ, ҳ ққә ҩ ҭәә ӡ . ә ԥ ҭ, : , әҩ, ҵәқә, ӡ, ҵ... әқә қәԥә, ә ҭӡӡ, ҳә. – әҩ, , ӡ, ҵ – ә , ҟ ԥҵ ә ӷ ӡә әә, ӡ ҵә, ә ҭ ә. ә , ԥӡ, ӡҟ ҽ ԥ, ҟә ә, ҭ ә. ҳәҳәҩ, ҿәҳәҩ , ӡ ә әә, әҭ ҳ. ҟ ҟ : ә ҳә ҿҳ, ә ҳә ә. ҟ – ҟ : ҽ ә ҭ ҟӡ, ҽ ҳә ӡ.

ҭ ԥ ҟ, әӡ ҽ ҿ, әҩқә ҟӡә ә. ԥ . ԥ ә, ԥ ҵ ҽ әҩ ҩ ҭ, әҩ , ҩ ҽ ҭ, қә . ҷҷ ҟ ԥ ӡ, қӡ . ҟ ԥ , ҵ әҭ, ҩ. Ҩ қәә.

, ҳ, ҭ ԥӡ ә ә ԥ. ҳҽҵә ҳ ӷӡ ҩ ҭ , , ҿ . ҵә , ҵә ҩә, ҵә , ҳә – ҭ ҳә әҩ ԥ. ҵә ә, ӷӡ ә ӡәӡә ә, ԥ...

ԥҭ ӷӡ ҭ, ҵҭ ҩ ҵ ә , ҭҭә, ӡ .

ҟә ҵ ә ә ҭҵә, ҽԥ . ҷ ҵ ҵ, ҳә , ә- ԥ әә ԥ...

 

ҟ: ҭә, әә, ҭ ҟӡ. әә ҭ , ҭ – ҟӡ ҩ әә; ә әҟ ҳ ә – ӡ, ԥ ӡ.

Ҳ, әҵәә ҩ, ә әӡ. «әә – қәҵә» – ә- , ҭ ҩ-ԥә ҭӡ ҳә ԥә ә . ә-әә, -ә қә ә ҩ ә – , әҵә ӡ. ҩ ҟ ә, ә ҩқә әә, ҩ ә ә. ҳә – «әә»! ҿҿ ҽԥҳә – ҳә ԥ ә ә, ҽ, ә , ә , – , «ә» әә , ҩә қә қәҵә ӡә ҵ. ә , ҳә , ... әә ԥ ҩ ҟҵ, ԥҵәҟ ә ә ҳә. ҽ ҵ – ԥ . ә ҭ, ә ә. ә . ҳ – ԥ әҟ. , ҳ ҳ – ԥ ҿ ә.

ҭ . ә ҽӡәӡә, ! қә әә ҭ, ԥ ҟә. ә әԥ, қәҳҳ ә, ҩ ҟәӡ . ҟ ԥӡ ԥ : ҽ қә ҟә...

ә, әҭҟ, ә. ә ԥ, ә ҩ ҿ ә, ҭ – әә...

 

«әқә» ӡ , әԥ қәҵәқә әҩ ҿ. ҭ. ә әҭ, -ҿ ә қ әҩ ҵԥ. ԥҵәҟ әҩ, ҭ ? ... ҩ, ҳҩԥ ҿ...

 

әҩ ҳҽҭ, ҳқәәә әҭ ҳқә. Ҽ ԥ. Ҭ ҳ , әԥԥ ӷԥҭ ҭ, ҩ ԥ ә ҟ ӷқә ә, ә ӷәӷә ҟӡ. ҟ ҽ ԥ, ҵ ә ҩӡ , ҳ-ҳ , ӡ , әә ҵә.

ә ӡ ҳ ҳқә ә «әә», ӡ. ә, ҳ ҵә ҩқә ԥқә ӡ , ҳ ҭ қә ҳ.

әҭ ҳ, ӡ әә ҽә әҭқә ӡәӡәә, ә ԥ, ҩ ԥ ҟҵ. ҵ ҟ ә ҳә.

әԥ ҳ әҭ , ԥ . Ԥҭ , ҳә әҭ ҳҵ ҳә. ҩ ҿ, ҭ ҭҷә ҵә әә ԥ, ә, ә-ԥ ә.

, әә, ә-ә ҵ, : ӡ ӷ ҳӷәӷәҭқә . Ҳ ҳԥқә ӡ ҳ ҷ ҳҩә ә. ҟҵәҟ ҳӡ, ҳҳқә ҵ ҵ ҳԥ ҳ. әҭ ҟ ә , ҩԥ ҵ ҳҽҩ ҳҿҳ.

ӡ ҳ: ҳ ә ҳә, ԥ ҳҿә ӷ ҵә ҳҳә. ҭ ҩқә ҿ ԥ, әԥҭ қәә ҳ ҳҟ...

 

ҩ ҵә, ҽҭ, ҩ ԥ . ә ҳҽ, ҩ ҭҟ ҳ, әә әҷ ҭ ҳҵ. ҳӡ ҭ. қә , ҳҭ.

ҳҵә ҳӡ ҭ , ә-ҭ ҟ ӷ. әҭ ҩ ҟ, ӡ-ӡ ҿ ԥҭ. әҷ-ҷқә , ә қәӡ ҵқә ӷ-, әӡӡ ҟ, әҭҟ ҳәԥ ҭ. , ә ҿ, әӷ ҵқә ә ҳә . , ҵ, ҭ ә – әә. , ҳқә ҿҟә, ҩқә ԥ ԥ қәӷәӷә. Ҿҳә ҟ, әӡ-әӡ ӡ ...

ӷә ҩ ҵԥ ҵқә, қә әә әә әҭқә...

ҳҵҵ. ҩ ӡ. ҳ, ԥ ҟҵә ӡәӡә ԥ ҳҵ, ҟ ҳҽҩҳԥ. ә ә ҩ әӷә: ҵҿ , әә ԥҩ ԥ ҳҵә .

ԥ ҳҩ ҿ ә ҭқә ҟәҟәҵ, ҩә . ҭә. әҭ ә . , ҿԥә ҟ ә ҵԥ . ӡә ә ҟҵ әҭ ә. ԥҭҩ ҟ? ҟ ҟ ԥҵ ә, ә. , қә ә: ҳә ҩқә әҳә, ҟәҟәҳә ҳәҵ.

ә ҳ ҵ. ҩҵҟә , ҭ. ә, ӡә ҟ. ә ԥ.

ҟ қ ӡ, ӡә ԥҳ, ә . әә ԥ әԥ ӷәӷә. Ҳәә ԥ ҭә, қә , ҭәқә ӷәӷә – .

ԥ ҳ, ҳ ҵ ҳә әқә: «! !» ӡӡ ә ә ә ҳә: «! !»

ҩ ҳ, ҩ, әҟ ҽӡ, ә. ҭҵ, ә , ԥ ҭ ... ҿ ҟ.

ҽ, ҟ ҩҵ. әԥ . ԥӡ қәәә, «--ҳ!» , ҭ ҿ...

ҟ қә , – , ҳә . ҟәә ҩҭԥ, әҟ...

 

ҩә қә , ҽԥ ҿ. ҭ . ҵәӡ ԥ ә әӷ . ҭ ҵ, ҵ ӡ.

ә ҩ ҵҿ әҵҟ ҵә , ҳә әҟә , ҟҵ – ҿ ҩә ...

1996

 

ҩ әә ҳ, ҭ .

ԥҵә ԥә ӡ, ҩ ӡ. ә ҳә әҟә . әҟә ә , ԥҭҟәҩ ә ԥ. , әҟә ҷә ӡ ә ҳә, ԥ ҵ ҭ ә ҳә. ԥ ԥ. Ҩҩәә қә , әӷ ҽҿ , ԥ .

ҳә ҟҭ ԥ ә. ҳ қә ә ԥ ԥӡҵ қә, ҩқә ӡ ә ԥ. ҭқә ҟ , ҟқә ә ҟ.

, ӷәӷә ҵә, ә ҳә ӡә-ӡә ә ҳәԥ ә «әҟҵ» ә ҵ ә. -ԥ әҷ ә, ә ӡә ҩ қә, ә ԥәҵә ҟ ә ҭҿӷ ԥҭ ԥҳә қ.

ә ԥ, ҷә ә ҩ ҽ ҳә .

 

ҵә, қҭ ә , ҟ ҩ ҿҭ ҭԥ. ҟә қә ҷҩ, ҩ, әҩ, ҿԥҟ ҵҵ ӡә ә. , ԥҭҟәҩ , ҟә ҽ. ӡә ә ԥ ӷӡ, әә ә ә ә ҳә.

ә ҽ, ә-әә, - әә, ҿҳә – ә қә ҵ – ә, ә , , ԥ ҳ ҟә. , ҩ ҭқә , ԥҵә ҭҟ, ҟә ҽ.

қҭ ә . ҭә , , ҭ . ә ҟә , ҿ. «ә ԥә, !» – ә .

ә ә ҟә ә, ә қ ә ҳ . «ҟԥ» ҟә, «ҽәҵ» ә – әԥ ӡ ҩ.

«ҟԥ» ә ҟ. ә қә ҭқә ә ҭ. ҭ ҳ, ә ӡә ҳә «ҟԥ» қәәӷ .

«ҟԥ» ҭԥ, ҭ-ҭ . ԥ – « ҳә, ԥ, !» – ҳә, ә ҟҵ, « », ҭ ҩқә .

ҭқә ҟә, ә ә ә ҳәқә ҟ ҵ , әҭҟ , әӷ қә қәҳ ԥ. - ҭә, қә ԥ, ҵ, ә, ҽ ӷәӷә ҵ ә ҳә ҩ.

 

ҩҽ ҩ әқ . ә ҩ , - әӷ ә ԥҵ ҿ .

әқ ҵ ԥҳә ә-ә ә қәԥ, ә. , ә: әқ ҩ ҭәқә , ԥ ә, ҿ ә ҟ ә – «, , әԥ ӡ !» – ԥҵ.

ԥҳә ә-ә қә әԥ әԥ, ҟә «қә» ԥ ԥ, ҭҵ-ҭ, ҳә-ҳә.

ҵәә, ҟҵ, ԥә ԥ ԥҳә ә-ә ҟ ә ҭ, ҿ әә, ҩ , ҭ ҭ! ҿ ԥӡ – «ә ԥԥ, ә !» – ә ҟә ҵә ҷ ҵ әҵ.

 

... әҭ. ԥ ԥҳә қәԥ. ҭӷӡ, ҿ , ҿ ә, ҽԥ ҭ. ԥ ҭ ҳә ҳә. әҟә ҭҵ ҟ, ҟ ӡ ҭ , « ӡә ә» (ԥә ә ҳә ).

ҿҳә ҭҵ 1962-ә .

әҵ ҟԥқә әә, ә қәҵә, ә қәҩ әҟә ҵқ ҽ . ԥ қә ҵәԥ қә, ҵқә ҷ ҳәҳә ԥ .

әҩә ҽҽ ...

ԥ ә : «ә ӷ ә ҿ...», «ԥ ҵ ...», « ӡ ә...» – әҟә ԥ қәҵ. 1993-ә ҟҿ, ҭ ӡ ӡә , ә, ҷә ә ҳә.

әҳә ҿ, әҳә қәӡ ә ҵҵ қә, ҷә ԥ ҭ ҟ ә ә.

қ әә ҳә. қә ҵ, ҭ ԥ қәә ԥ, ҵәӡ қ әә қәԥ.

ҩ ҿ ә ӡ ҳә ҵ , ҭәә ԥӡ ә ҵ ҟ ә әҷ . – әә ҳә ҟ. ԥ , ԥ ҟә, ә ҭӡӡ: ә.

 

ә ҩ ҭәә : ә. Ҳә, ԥә ӷәӷәҭ , ҩә ҵ, ҩә ҭӡ ҟӡ – – ӷ . ҩҿ ҩ әә, ә- ә . , ҳ ҵ ҿҩҟ ҟәҟ қәҵ ә, ҳ ҳә, әҷқә, ә.

қҭқә ҵә, ҵә ҵ, ԥ ҭҳә ҽ ҳә.

әқ . әқ ҵҭҿ ҭ.

ҩ ҿҩ ҿ ҭә. ҭӡ ҳ – ҟәҵ – ҟә ҟ , ҵәҟ .

– ә?! – ә ҭҟ ҵ .

– ә, ҳәқә, – ҭ .

қԥ ҵ, . Ԥҭ ҵԥ , ҭҵ. «ҭ ҳ ҵ», – әә .

– , , ҭ?

– ҭ.

– -, Ҭ ҭ ! ӡ , ԥәҳ ҟ . Ҭ ԥҭ әә, ӡ , !..

– әҭ, , ҽ, ҿҩҟ .

– ҟ, , ҩ ҵ ?!

– , ӷ ҳқә.

ҳ ә ҿԥ.

– ҭ , ҳ! ӡә ҳә ҵ! , қә ҳ, ҳ ҟәӡ ԥ. ҭ ҭ ҳ ә, әқә қә . , ә ҳ! ә, , ҵәҟ ҳә ҟ...

– әҭ ҭәқә әҷ-ҷ ҭ, ԥ ҟҳҵ...

ҳә ә , қә қәә.

– , ә ҭәә ԥ ә, ҟ ҟ...

– ҳ, ҭәә ! – ҳ .

ҳә қ , әӡ ҳә ҟ әҵә ԥҟ, ӡ:

– әә, , ә әԥ!

– әә, , ә-ҭ , ԥ?!

– , ҩ ҟ ӷ, .

– ҳә, !

, ҿә .

– ҭәә , , ә...

ҳә, ҳә, ԥҩҵә .

– ҿ ә, ә! – ҳ . – ә , ҩҵ , ҳ !

, ә , ԥ ҵә, ҳ-ҳ ҵ әәә , әә ҵ:

– ә, ! ҷ , әҟ, ҳә. ә , қәҳ ҭ ә. ҟ ҭ, ӡ ҳ. ӡ . ҩ ә, , ԥ ҭ, ҭ ә-ә , ә ӡәӡә, ә ә, қ... ҵ әә , қԥҭә ԥ, , қԥҭә!.. , , ҩқә ԥ, !..

ҭԥ ԥ ә, қә ҳә ҭқә . ә.

ә, ә-әӷ әә:

– ә, ә ә ҵәҟәҟә ! ә ә, әқә ә, ҭәә ә! ә әқәәӷ ә! ҳ, әә, ә әҵӡ әӷ!..

 

ҵ ә ҩ. Ҭә әҩ қ, ә ҩ ԥ ҵәқә ԥӡ ә ԥ. ҩ ҭҟ қә ӡ ҵәҩҵәҟ , ҭ. , ԥҵә ҳә ә, ә ҿә.

ҿҭ. ҳ ҵ . ҳә әҵ .

ҽ, ҵ, ҳ ә ҳәӡә ҭ.

ӡ ҭ әәә, әҵ «әӡ» әҳәә . ә ә ҷ ә, ҿҵ әҩ ҵ ӡә ԥ. ҭ ә ҿ, ҳә әә ҳ ҟ, ә ԥҳә ԥ қә ҭ ҵ. ӡ ә ҳә ӡә әә ԥӡ. ә ҟ әӷ ҟ . әӷ ҟ – ҵә ԥ ҿә, ҟ-ҵә , ҵәә ҳә , – ә ҳҭ-ҭ ә , ҭә ӡ ԥ...

ә ҽ . ҭҳ қә ә әӷ . әҿ ҭӷә ԥ ҩ ӡ ԥҭ ҩ . , ԥ ԥҭ ҟә, ҭ ҩқә ҩ ҟҭ ҽ әҿ ҵә. ә ҵ – ԥҭ. , ҭә (, әқ ә ҭ) – ԥҭ...

ҳә ҿ, ҽ, ӷ-ә. ҭ ҳ: қә ҭҟә ԥ ԥ ә. ҭә ә ҵ, ҿ ԥ, ҟҵәҟ әҩ ҵ ҳә...

ә ҩ ҵә ӡӡ, ҟҭ әӷ ӷԥ. ҿ ҵә , ҟ : . ҟ, , ...

 

ҭ ҟәҟ әԥҩ ҵәә . ҭ ҵ.

ԥҵ ҳә ԥ, ә әҷ ҭ.

– әә , ...

ҭԥ ҿ – ҭ-ҭ ԥ ҭә. !

ҩ, ҟ. әә ҭ ӡ, әҩ ә ҵә ҭ қә ҳә ԥҵә, ҟҵ ҳә ә ҿә...

 

ҽ ԥ ҟәә ә .

1999

 

ҚӘۏ

– әԥ ә, ә ә . ԥҭ ӷәӷә ҳҭ. әҽ ә ә ӡә ԥӡ: ҩҽ әқә ԥәә ҳ...

ә ҳә ә ԥԥ , ҿ ә-ҩә ә. , қә ԥ ҭ ҷ ҽ: «әә әԥ әә, ә . ԥҭ ҳҭ, әә ӡ ҩ: ».

ҽԥә ҟ. ҽә әҩә ә – ԥ ҵ...

ҭқә – әқә , ә ә, ҽԥ – ҷә әҷ ҳә ҵ ә. , әӷ ҭ, ҭ ԥқә ҷ-ҷ ә ҵәә – қә – ԥ. ҟ. әқ , ҭ ә, ҭ ҩ ҭԥ – ә, қә ҵә ә.

ҵә ҷә ҩҟқә әҭ, ҭ, ҵ, қә, қәӷәӷә ҳә әқә – ҳ , ԥ ҵ. ә ә , ә қә қә, ԥқәҵ ҵә ә ҭә, ә. ҭ ә ә; ҵәҭ ҽҭ, ҟ ҽә ҭ, ҩ. әқә – ә ҭ ҷә, – ә, ӡ ҵәәә «» .

, , , әқә ԥ, әӡ «» ԥ қә, ҩ.

– қә ӡ ә, ҟ қәҵ, ҵ , қәә қә. ҭ ԥ, ҳқә ҩ, ԥҭә ә, ԥ ҳҭ, ҽ ә әә ҳҵқә , ҳԥ, ҳҟ . Ҳә ҳҵә ҳӡ. ҵә ҟ ә: әә ԥҭҩ ҽ ә, , қә ә, ӷӷ-әә . әҟ ә ԥ ә ҽҭ, ә ...

ҽҳә әҵ, ҳ ҵ ӡҩ. ҿԥ ә ҭ , ҭ. ҿҩ ҿ : , ҵә, ҳҵә... ӡәӡә ҿ ҭә ҟ ӡ , ә қәәә ҟ. ӡәӡә, ҭ ҿ ә, әә .

ҿԥ ӡә ҩ ҟ ә, ҭқә ҳ , ҩԥ ә :

– ҟ ә , ԥ . ҟ , әқ ҭ ҵҵ, қәҿ, әԥ ҭә ҭ. әҭ, әҩ ӡ...

әқ, -әә – ҽ. ә ҭ ҭ ҟ, қә қә, қәԥ ҟә ә ә. ә , ә!..

. ә ә, әқ , ә, ҩқә , ҭ қә ә, ә ҭҟ ә ҳ ҽ.

ҩәҭ ӡ-ӡ ҵ ҿԥҭ ҽ ԥ. әҩ -қә ҿәә. ҭ , ҭ, ҽ ҽә ҟ. ҵқә ҵә-ҵәӡ, әә .

Ԥҭҭ ԥә . әԥ-әԥ ҽ ҩә , ӡә ҳ әә ҵӡ ҩ қә, ԥ ә ҳә – , ҽ – ҟ. қә ӡӡ, ԥ-ԥ әә, әҷ ԥ-әԥ, ҭ ҩә ҩәҭ ...

қәҿ әә ԥ, ... қә!

қәә , ҩәҭ ә . ә, ԥ. ӡ ԥ, ҭәә ԥ, , , әә ԥ ә ҳ, әҵ .

ҭ әӷә ә, ә . қә ӡ , ԥ-ԥ.

.

қә ҭҟ ҳ, ҳ .

– ҵәҟ ҭә...

« ԥ -, ҵәҟ ҳ», – ҳә ҵәәә ҭҳә. , қәә ԥҵ, «ԥҭҳәқә ҵ-ҵ, әҵҷҷ». ҭ , ԥә ә ҳӡ : «қә, , қә ҳқҭ ҵәҭ. ә ҟ әҩә ӡәҩ ҽә, , ԥ ҳә ҭ қәҿ . ҿ ԥ-, . "ԥӡ, !" – ҳ ҳә ҿә, ҭ ҩә ә ә әә...

ҩԥ ҭҭԥ ҟ: әӷ ә, , ҽ ԥә ә ҵ. ҳ ә ә әҭ , ә ә ԥә , әӡ ә әӡ ҳә.

ҵә ә ҿ. ә ҵ әҭ, қә ԥ ә ә. ә ҟ ҭ , ҿ , әҩ ҟ ҭҟә ҳ.

ҩҽ қҭ ҟ ә қә ә. ҳ ә ҭӡӡ.

қәҟ . әә ԥӡ әә ҳә, ә ҭ ҭ . ӡ, ә ҭ: , ҭҳәә, ҭә, ҿҭ, ә...

ԥҭ ә қә ҭ. қә қәӡ ҟә , ҟ ә, – қә...»

 

ҵҭ ҩәҵ, ҭҭ ҟ әқ ҿ.

– ҟ- ҳә, ԥқ ә ҭҟ, әҳ !.. – ӷ .

ҵҭҿ ә, ҵә ә, ҵҟ ҩ. ҭә ҷә – ҟ, ә ҵ, ә. ә ҿ, ҵ ҵ, ҩ ҭ, ҽә ә. ҷә ҵ ҭқә ӡ әә, ԥ. ҭ ҵ ҳ, ӡ.

ҵԥ ҷә. ӡ ӡәҵ әҟә ҵәқә ӡ , . ҭ ҷ-ҷ ҽҭ ҿ: әԥқ қә, қә ҳ, ҵ... ҷә ә , ҷҳ, ә ә .

ҷә ҩԥ ҵԥ. ҵәқә ҵӡ, ә қә қә – қә.

ҷә ҽӷәӷә...

1995

 

Ҵ

, ә ҭ ҵәәә ҵ. ә ӷә, - ҭ, ҩҵ. ә ҩҵә, ҿқә ҟҟ.

ҭ ҩ ԥ. әӷәӷә әҟә ӡӡ, ӷ – ԥә, ҟԥ ҟ.

ҵԥҽԥ әә, ҭә қә ԥ.

ҵ әқә, ԥ ӡ, әҵәӡ ҵәҩҵә ӡ. ә ә ҽ ҵ, әә . ә қә ԥԥ , ҽқәә ҟ.

ԥ ԥ ӷ, ә, ә . ә ԥ. ҭ ԥ ԥә ԥ, әҭ ҟ , ҳә ҵ. ә ҩ ә , әҟ ҽ, ҳә : ӡә ҿ әҩ ә, қә ҵ ә. ҟ, ӡә.

ҭ ә ҵ ԥ ӡә. ҭ қ ԥ – ӡ. ҽҩ ӡ әҭ. әӷ-ә ԥ ҳә, ҩԥ ҵ . , ҭ ҭ ԥ.

« ҵ ә!» – ҩ .

ҿ ҭӡ ҭ ә әқә әҵә , ә ҭ, қә ә.

«ԥ! ԥ!» – ҳә қәә, .

әӡ қәәӡ, ԥ : «ҳә әҳ, !»

ԥ ҳ ә қәҳ , ӷ қәә, ҭ. ҭ ә ҵ ҵ әқә ԥ, ҟ ҩ қәҭ. ә қәӷ, ҵ, әԥӡ ә, .

ҳ, ҵ ҟӡ ӡ , – ԥ ҿҭ ә. - ә ԥ ҭҟ ҳ ә , қә ԥ. ԥ , әҟә ә, ҭ ԥ . ҵ ә ә ә, ԥ әӡ , ә. «Ԥ ҟ ә, қә !» – ҳ ӡ. ҳә ҳ ҩ ҟ, ә , ҟә ә. ҟӡ әә . ҩ қәҵ ә ҳәә – ә ҩ әҭ, ҟәӷ, ҟ ӡӡ, ԥ ӷә ҳәә әқә, ҵ ә, ҵҵәҟ : «әә ә, ! ҷ ҳ!»

-ә ҭ ҵ ҵ.

ҭ , әӷ ҭ: «!» – «әә , ә !» – «!» – «ҭҷә ԥ ҳҵә, ҳӡә ҳҟ ӡ!» – «!» – «Ҳә, ҭ ә ҳ ҩ ҳ ӡ!» – «Ҳ!» – «Ҳә, ҭ ә әҭ , қә ԥ ҳӡ ӡ!» – «әҭ , қә ԥ!» – «ҿ ҳ!» – «ҿ!» – « ҳҟ ?!» – «, !» – « ҩ ҳԥ, ҳӷ!» – «ҳӷ, ҳӷ!»

ԥ әқә ҭәԥ ә. ԥ ҷ ҵ, әҩ ҭ әӷә ԥ: ԥ ҳә қәҟ ә ә.

«ә! – ҭ . – ҳә ҳ: ҳҵҭ . әҟә , әҟә . ԥ».

«! әҟә ҟ !» – ԥ әӷәӷә әҟә ҩ . «, !» – ԥ ә.

«, ҟ ҽ әҟә! – . – : ԥҭ ԥӡ ҿ ԥҭ. Ҵ ӡ, . ҩ ԥӡ . ҳә әҟә».

« "ԥӡ"? – ҵ ԥ. – ?! ӡә». – «ӡә! ӡә!» – « ҳә!» – «ҳӷ! ҳӷ!»

«ԥӡ, , ԥ! ҭ әқә әҟә».

«ԥ?!. ԥҳ!» – «ҟӡ ԥ, ҟӡ!» – « ?!» – «ӡә ҳ, ӡә!»

Ԥҭҭ ҭ. ҵ ҵәҩҵәҟ , ҵԥ ӡ.

«ә, әҵ! – әә ԥ. – ҳә әқә ҭҳә – әӷ, , ҿ ԥ ҳ . әҟә ҳә ә. – әҟә . – ԥҟ ҳ, ҳӷ, ԥә ә әқә . ә ә, ә, әԥ!»

«, ! ә , ә !»

ә ҳ, әәә ԥ, әӷ ә. қә , ҟҵ ә. ӡә ҵ ԥ ԥ : «ԥ, ҵ! Ҳ әқә, қә ҳ ә ӡӡ ҭӡ ә ҭ ҳӡ ҳ, ҳҭҵ, ҳ. ԥә ҳӡ, ҳ! ә ҳҵ! ә ҳԥԥ! Ҳҳ...»

ԥ, ә ҭ-ҭ ԥ ә әҷ ԥ, әҟә ҩ әӷәӷә, ҟә : « ә?! әҩ !»

ҳә ҟҵ ҳә ә, , әә, әӡ ҵә әә, ԥқә , ҭ: «әҩ! әҩ!»

« , ԥҩ!» – «ԥҩ! ԥҩ!»

қәҳәә ҳә ә ҿ: « қә ҵә ҿ ҵқә ҳ. ҳәҵ, ԥҳә ҳҭ. ҟ ҳҩҟ. ҵ ҳә ҳ, , ҳ ҳқә, ҳҭԥ ҳҳә».

«әәԥ ҳә! әҳқә, әқә әӡ ә ә ҵ әҵԥ?!» – « , !»

«ҵ ҳҟә, ҳӷ, әқә ҳ!» – «! !»

« ҽ!» – «! !»

Ԥҭ ҭ. ә қәӡҩ ԥ.

«әҩ ҳ ҳәҳә, әҩ ҳ ...» ӡә ӷ: «әҩ! әҩ!»

ҭ әҩ , ҟ ԥ , әә ԥ.

ә ҵ.

ԥ ә, ҟ ӷ.

ҵ әә ҵ...

 

әҟә ӷқә ԥ әә...

1994

E-mail: daur2002@mail.ru

& (Apsnyteka)

.